Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY20100
Teitl y Modiwl
Gloywi Iaith
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CT10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Level 1 (cyfartaledd o 40% y 4 modiwl) ac o leiaf 50% yn y modiwl iaith yn achos myfyrwyr ail iaith
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 22 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   40%
Asesiad Semester Traethodau:  45%
Asesiad Semester 15%

Canlyniadau Dysgu

O fanteisio i'r eithaf ar y modiwl hwn byddwch yn meddu ar ymwybyddiaeth o deithi'r Gymraeg ac yn medru ei defnyddio'n raenus ac yn gywir yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd myfyrwyr a fydd yn rhagori yn medru arddangos meistrolaeth o nodweddion megis orgraff yr iaith, ffurfiau ac amserau berfau, cenedl enwau, y treigladau, llunio cymalau ac adnabod gwahanol fathau o frawddegau.

Rhestr Ddarllen


Thomas, Peter Wynn (2012.) Gramadeg y Gymraeg /Peter Wynn Thomas. Gwasg Prifysgol Cymru ar ran Pwyllgor Iaith a Ll n Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5