Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY34420
Teitl y Modiwl
Hen Gymraeg a Chymraeg Canol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Traethawd: 3000 o eiriau  Traethawd 3000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyriwr ddeall prif nodweddion orgraffyddol, gramadegol a chystrawennol Hen Gymraeg a Chymraeg Canol.

2. Dylai fod yn medru trafod y rhain yn ddeallus, ac amgyffred y modd y mae'r iaith wedi newid drwy'r canrifoedd.

3. Dylai fedru brasegluro sut y datblygodd y Gymraeg o'r Frythoneg.

Disgrifiad cryno

Amcan y modiwl yw cyflwyno Hen Gymraeg a Chymraeg Canol a dangos nodweddion orgraff, ffurfiant a chystrawen yr iaith yn y ddau gyfnod. Gall fod o ddiddordeb i'r sawl sy'n astudio Hanes yr Iaith (CY34320) gan ei fod fel petai yn rhagymadrodd i'r modiwl hwnnw. Canolbwyntir yn bennaf ar astudio nifer o destunau Hen Gymraeg a Chymraeg Canol, ond edrychir hefyd ar ddatlygiad yr iaith o'r Frythoneg ac ar y problemau sy'n codi wrth astudio hanes dechrau ysgrifennu'r Gymraeg. Disgwylir i'r sawl sy'n dilyn y modwil ddarllen yr ymdriniaethau safonol a'r testun(au) gosod Hen Gymraeg.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6