Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC10810
Teitl y Modiwl
Diwylliant Celtaidd i
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 3 awr
Darlithoedd 11 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Asesiad - traethawd c 1,500 o eiriau  Traethodau:  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Byddwch yn gallu gwahaniaethu rhwng y ffyrdd y mae'r term 'Celtaidd' yn cael ei ddefnyddio mewn nifer o feysydd gan gynnwys ieithyddiaeth, archaeoleg, a hanes.

Byddwch yn gallu trafod rhai agweddau ar hanes a diwylliant siaradwyr yr ieithoedd Celtaidd.

Disgrifiad cryno

Dadansoddi'r term 'Celt'. Ydy'r Cymru'n Geltiaid? ac agweddau eraill ar Geltigrwydd. Nodweddion cymdeithesau Celtaidd cynnar, megis paganiaeth


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4