Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GF16000
Teitl y Modiwl
Cyfraith Camwedd
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Cyd-Ofynion
LA14230/GF14230 or LA14720/GF14720 or LA34230/GF34230 or LA34720/GF34720 or LA15710
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 40 awr yn Saesneg
Seminarau / Tiwtorialau 8 awr. 8 x 1 awr yn Gymraeg
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2000 o eiriau i'w asesu (Semester 1)  50%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  ar ddiwedd Semester 2. Arholiad Llyfr Agored yw hwn. Caiff ymgeiswyr ddod ag unrhyw ddeunydd i mewn i'r arholiad, ac eithrio llyfrau llyfrgell.  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2000 o eiriau i'w asesu  - os methir yr elfen hon  50%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad - os methir yr elfen hon  . Arholiad Llyfr Agored yw hwn. Caiff ymgeiswyr ddod ag unrhyw ddeunydd i mewn i'r arholiad, ac eithrio llyfrau llyfrgell.  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Apply legal information in solving individual problems
2. Have an appreciation of policy issues
3. Use language accurately and effectively
4. Research and analyse complex situations
Tort is a perfect vehicle for the acquisition of analytical skills which are an essential part of training for all lawyers.

Disgrifiad cryno

Apologies - translations awaited - for further information - see LA16030

The Law of Tort addresses a vast range of human experience. In studying the subject students will gain an insight not only into an essential branch of the law but also into how the law affects much of social and economic activity, for this is not a dry and abstract subject but rather one which vitally influences everyday life both in the domestic and business spheres. Accordingly, there is a lively interaction between legal principles and social and economic policy. The Law of Tort is a compulsory subject for LLB students and is a core subject for the purposes of exemption from Part I of the Law Society examinations.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4