Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HC34230
Teitl y Modiwl
Hunaniaethau Cenedlaethol yn Ynysoedd Prydain 1801-1914
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x sesiynau 50 munud
Seminarau / Tiwtorialau 10 x sesiynau 50 munud
Seminarau / Tiwtorialau 'Tiwtorial adborth' unigol am 10 munud ar gyfer pob aseiniad a gyflwynir
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 1 - 1 x traethawd 2,500 o eiriau  25%
Asesiad Semester Traethawd 2 - 1 x traethawd 2,500 o eiriau  25%
Arholiad Semester 3 Awr   (1 x arholiad 3 awr)  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 1-1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,500 o eiriau  25%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2-1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,500 o eiriau  25%
Arholiad Ailsefyll 3 Awr   1 x arholiad atodol (ail-sefyll) 3 awr  50%

Canlyniadau Dysgu

Ar ol cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fod yn gallu:
Dangos eu bod yn gyfarwydd a chorff sylweddol o wybodaeth hanesyddol, sy'n gysylltiedig a ffurfio hunaniaethau cenedlaethol ym Mhrydain ac Iwerddon yn y cyfnod 1800-1914.

Ystyried yn feirniadol ffurfiad hunaniaethau cenedlaethol y pedair cenedl yn Ynysoedd Prydain, a'u perthynas a hunaniaeth Brydeinig sy'n pontio trostynt.

Dangos eu bod yn gyfarwydd ag ystod eang o dechnegau hanesyddol, sy'n berthnasol i'r astudiaeth o hunaniaethau cenedlaethol yn y gorffennol.

Casglu a dadansoddi eitemau priodol o dystiolaeth hanesyddol.

Darllen, dadansoddi, ac ystyried yn feirniadol destunau eilaidd.

Disgrifiad cryno

Amcan y modiwl hwn yw astudio datblygiad hunaniaethau cenedlaethol yn Ynysoedd Prydain yn y ganrif a rhagor ar ol pasio'r Ddeddf Uno rhwng Prydain ac Iwerddon a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 1801. Byddem yn ystyried y thema hon yng ngoleuni'r syniad sy'n pwysleisio'r ffordd y bydd cenhedloedd yn gweithredu fel 'cymunedau'r dychymyg'. Creu ymdeimlad o berthyn i Brydain yw un o themau canolog y modiwl ond hefyd byddem yn trin sut cafodd hunaniaethau eraill - Seisnigrwydd, Albanrwydd, Cymreictod a pherthyn i Iwerddon - eu mynegi yn y cyfnod hwn, yn annibynnol ar Brydain ac mewn cysylltiad a hi.

Cynnwys

Darlithiau:
1. Cyflwyniad
2. Gwladgarwch Prydeinig a'r Rhyfeloedd gyda Ffrainc, 1793-1815
3. Y Frenhiniaeth a'r 'Genedl', 1800-1837
4. Gwleidyddiaeth a Dinasyddiaeth, 1815-32
5. Siartaeth: Mudiad Cenedlaethol?
6. Y Mudiad er Diddymu’r Undeb rhwng Prydain ac Iwerddon
7. Gwrth-Babyddiaeth yng Nghanol y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
8. Hunaniaeth Genedlaethol yr Alban
9. Rhyddfrydiaeth a Chenhedloedd Prydain
10. Y Chwyldro mewn Cyfathrebu
11. Ail-ddyfeisio'r Frenhiniaeth, 1870-1914
12. Ceidwadaeth, Seisnigrwydd a Disraeli
13. Undebaeth Gwyddelig, 1885-1914
14. Imperialaeth Poblogaidd a Phrydeindod
15. Chwaraeon Torfol ac Hunaniaeth Genedlaethol
16. Addysg, y Wladwriaeth a'r Bobl
17. Argyfwng Prydeindod, 1899-1914
18. Prydeindod ar Drothwy'r Rhyfel Byd Cyntaf

Seminarau:
1. Rhyfel gyda Ffrainc ac hunaniaeth Brydeinig, 1793-1815
2. 'Cwlt y frenhiniaeth'
3. Siartaeth a dinasyddiaeth yn y 1830au a'r 1840au
4. Delweddau'r cefn gwlad a Seisnigrwydd
5. Ucheldiroedd yr Alban ac hunaniaeth Albanaidd
6. Chwaraeon ac hunaniaeth genedlaethol
7. Imperialaeth poblogaidd ac hunaniaeth Brydeinig, 1870-1914

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Keith Robbins Nineteenth Century Britain Chwilio Primo Linda Colley Britons: Forging the Nation 1707-1837 Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6