Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
MOR0510
Teitl y Modiwl
Dulliau Darllen
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Eraill Series of workshops run over 2 days
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Asesu 3,000 o eiriau  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos y gallant ddarllen deunydd ymchwil yn eu maes yn feirniadol
Deall sut i fynd i'r afael ag amrywiaeth o destunau mewn modd priodol
Arfer gwahanol ddulliau darllen wrth ymdrin a ffynonellau
Dangos eu bod yn ymwybodol o seiliau damcaniaethol y gwahanol dduliau hyn

Disgrifiad cryno

Ffocws y modiwl fydd y gwahanol 'ddulliau darllen' a ddefnyddir gan ymchwilwyr wrth eu gwaith, Bydd yn gyfle i ddeall sut mae ymchwilwyr profiadol yn darllen i ategu eu hymchwil. Bydd cyfle i fyfyrwyr weithio ar dasgau a osodir gan yr ymchwilwyr gwadd ac fe'u hanogir i gymhwyso profiad y siaradwyr at eu hymchwil eu hunain.

Cynnwys

  • Darllen y llafar: cyflwyniad i ddulliau ymchwil ieithyddol
  • Darllen ffilm
  • Darllen barddoniaeth
  • Testunau a chyfieithu
  • Golygu testunau canoloesol
  • Darllen y gyfraith
  • Darllen Delweddau

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7