Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
MT11010
Teitl y Modiwl
Algebra a Chalcwlws Pellach
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 1 awr 22 Awr (22 x 1 awr o ddarlithoedd MA11010 trwy gyfrwng y Saesneg).
Seminarau / Tiwtorialau 1 Awr 5 Awr (5 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial). 2 Awr (Tiwtorialau Termau)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad semester  2 awr: arholiad ysgrifenedig  80%
Asesiad Semester Mae elfen yr asesiad yn cynnwys cyfuniad o bresenoldeb mewn darlithoedd (6%); presenoldeb mewn tiwtorialau (6%) a marciau a geir o aseiniadau a asesir (8%).  20%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad ail-eistedd  2 awr: arholiad ysgrifenedig  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

datrys systemau o hafaliadau llinellol;

defnyddio lluosymiau yn unol a chyfreithiau algebra matrics;

dadansoddi determinantau lluosymiau sgwar;

mesur deilliadau rhannol ffwythiannau a sawl hapnewidyn a sefydlu unfathiannau sy'n eu defnyddio;

mesur pwyntiau critigol ffwythiannau a sawl hapnewidyn;

dadansoddi lluosrifau cyfannol mewn cyfesurynnau hirsgwar;

dadansoddi lluosrifau cyfannol yn defnyddio hapnewidion gwahanol.

Nod

I ddatblygu dealltwriaeth eglur o dechnegau ar gyfer astudio ffwythiannau â sawl hapnewidyn a'r allu i adnabod pryd mae modd defnyddio'r technegau hyn.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw astudio sefyllfaoedd ble mae ffwythiannau sawl hapnewidyn yn codi'n naturiol mewn mathemateg. Mae ffwythiannau llinellol yn arwain at dechnegau i ddatrys hafaliadau llinellol a'r ddamcaniaeth matrics elfennol. Mae ffwythiannau aflinol yn arwain at astudiaeth o ddeilliadau a lluosrifau cyfannol.

Cynnwys


1. ALGEBRA MATRICS: Gweithrediadau matrics (adiad, lluosiad sgalar, lluosiad matrics, trawsddodiad, gwrthdroad). Mathau arbennig o fatricsau (sero, unfathiant, croeslinol, trionglog, cymesur, cymesur sgiw, orthogonol). Cywerthedd rhes.
2. HAFALIADAU LLINOL: Systemau o hafaliadau llinol. Matrics cyfernodau, matrics estynedig. Gweithrediadau rhes elfennol. Dileu Gaussaidd a Gauss-Jordan.
3. DETERMINANTAU: Priodweddau determinantau. Cyfrifo determinantau.
4. DEILLIADAU RHANNOL: Ffwythiannau o amryw newidynnau. Deilliadau Rhannol. Differadwyedd a llinolu. Y rheol cadwyn. Pwyntiau critigol. Newid newidynnau - y Jacobian.
5. INTEGRYNNAU LLUOSOG: Symiau Riemann ac integrynnau pendant. Integrynnau dwbl mewn cyfesurynnau petryal; arwynebeddau. Amnewid mewn integrynnau lluosog.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Anton, Howard. (2000.) Elementary linear algebra :applications version /Howard Anton, Chris Rorres. 8th ed. Wiley Chwilio Primo Giordano, Frank R. (2005.) Thomas' calculus :based on the original work /by George B. Thomas Jr.; as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. 11th ed. Addison-Wesley Chwilio Primo
Testun Ychwanegol Atodol
Blyth, T. S. (1998.) Basic linear algebra /T.S. Blyth and E.F. Robertson. Springer Chwilio Primo Finney, Ross L. (c1994.) Calculus /Ross L. Finney, George B. Thomas, Jr. ; with the collaboration of Maurice D. Weir. 2nd ed. Addison-Wesley Pub. Co Chwilio Primo Jordan, D. W. (1994.) Mathematical techniques :an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences /D.W. Jordan and P. Smith. Oxford University Press Chwilio Primo Lay, David C. (Nov. 2002) Linear Algebra and Its Applications 3rd ed. Pearson plc Chwilio Primo Stewart, James (2001.) Calculus :concepts and contexts /James Stewart. 2nd ed. Brooks/Cole Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4