Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
TC10220
Teitl y Modiwl
Astudio Ffilm a'r Cyfryngau
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 10 x 1 awr Seminar
Darlithoedd 10 x 3 awr Darlith/Sesiwn wylio
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  60%
Asesiad Semester Arholiad 2 awr  40%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2,500 (dewis o deitlau newydd)  60%
Asesiad Ailsefyll Arholiad 2 awr  40%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Dangos dealltwriaeth o brif ddamcaniaethau ffilm a'r cyfryngau
2. Dadansoddi testunau cyfryngol gweledol yn feirniadol
3. Trafod testunau cyfryngol gweledol yn eu cyd-destun cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol ehangach
4. Ysgrifennu traethodau academaidd sy'n tystio i feddiant sgiliau beirniadaethol a dehongliadol


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4