Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
YF11210
Module Title
Barddoniaeth yr ugeinfed ganrif
Academic Year
2014/2015
Co-ordinator
Semester
Distance Learning

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Other Cyfuniad o ddulliau sy’n addas ar gyfer dysgu o bell, e.e. cyflwyniadau mp3 neu fideo a fydd yn cyfateb i 20 awr o addysgu traddodiadol
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Blog  Llunio blog sy’n cynnwys tri gwerthfawrogiad o gerddi unigol (500-600 gair)  50%
Semester Assessment Traethawd 1500 gair  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Bod yn gyfarwydd â rhai o brif gerddi’r Gymraeg yn ystod yr ugeinfed ganrif

Dehongli a gwerthfawrogi cerddi yn feirniadol

Deall cyd-destunau testunau llenyddol

Deall rhai o brif fudiadau barddoniaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif

Bod yn gyfarwydd â rhai o brif weithiau beirniadol ac ysgolheigaidd y maes

Aims

• Cynnig brasolwg ar farddoniaeth yr ugeinfed ganrif
• Cyflwyniad i brif fudiadau barddol yr ugeinfed ganrif
• Cyflwyniad i gyd-destunau diwylliannol, cymdeithasegol a hanesyddol testunau llenyddol
• Paratoi myfyrwyr ar gyfer testunau llenyddol Cymraeg eraill

Content

Cyflwyniadau ar ffurf fideo/mp3/pdf
1. Y Dadeni Llenyddol
2. Y Chwalfa Fawr a Moderniaeth
3. Canu Penyberth: Protest ar Gân
4. Ffydd a Chrefydd
5. Y Canu Tywyll? Arbrofi trwy Ddelwedd a Ffurf
6. Poblogeiddio Barddoniaeth
7. Y Dadeni Cynganeddol
8. Lleisiau Telynegol
9. Gwrthsefyll y Batriarchaeth
10. Traddodiad a Dwyieithrwydd
11. Ailgydio yn yr Awenau

Brief description

Cyflwynir gweithiau prif feirdd Cymraeg yr ugeinfed ganrif. Gwneir hyn drwy gyfres o gyflwyniadau a sgyrsiau gan dynnu sylw at gyd-destunau llenyddol, diwylliannol, cymdeithasegol a hanesyddol i’r testunau, a chan drafod eu harwyddocâd.


Notes

This module is at CQFW Level 4