Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC21910
Teitl y Modiwl
Hen Wyddeleg (Iaith a Llên) i
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 11 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  75%
Arholiad Semester 2 Awr   arholiad 2 awr  75%
Asesiad Ailsefyll tasgau  25%
Asesiad Semester tasgau  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau syml o Hen Wyddeleg.

Byddwch yn gallu darllen testunau llenyddol elfennol a deall eu lle yn hanes llenyddiaeth Wyddeleg.

Byddwch wedi meistroli rhai o lefennau sylfaenol Hen Wyddeleg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif nodweddion yr iaith drwy ddarllen ymarferion a cherddi syml.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5