Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC22010
Teitl y Modiwl
Gwyddeleg Canol a Gwyddeleg Modern Cynnar (Iaith a Llên)1+2
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Gwyddeleg Lefel 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 11 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  75%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Ailsefyll traethawd  25%
Asesiad Semester traethawd  Traethawd  25%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu darllen testunau Gwyddeleg a ddewiswyd o'r cyfnod 1000 - 1300, neu, yn achos testunau hwy, ddarnau dethol ohonynt.

2. Byddwch yn gwybod sut i ddadansoddi iaith y testunau yn o^l dosbarthiadau gramadegol ffurfiau a brawddegau Gwyddeleg Canol.

3. Byddwch yn gwybod am rai o'r newidiadau ieithyddol mawr a arweiniodd o'r Hen Wyddeleg i Wyddeleg Canol, ac o Wyddeleg Canol i Wyddeleg Diweddar.

4. Byddwch yn deall deunydd llenyddol y testunau, a'u swyddogaeth yn y gymdeithas oedd ohoni yn y cyfnod dan sylw.

5. Byddwch yn gyfarwydd a^ chyd-destun y testunau yn hanes llenyddiaeth Wyddeleg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif nodweddion yr iaith ar o^l 900 OC. Gwaith ieithyddol ar destunau gosod difyr wedi'u cyflwyno yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5