Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GW12620
Teitl y Modiwl
Y Tu ôl i'r Penawdau
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 11 x Darlithoedd 1 Awr
Seminar 11 x Seminarau 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Briffio pennawd 1,500 e Neu 2 Erthygl yn mynegi Barn 750 e  25%
Asesiad Ailsefyll Papur Briffio pennawd (1,500 o eiriau)  25%
Asesiad Ailsefyll Dyddiadur myfyriol (3000 o eiriau)  50%
Asesiad Semester Briffio pennawd 1,500 e Neu 2 Erthygl yn mynegi Barn 750 e  OR two (2) Opinion Articles (750 words each)  25%
Asesiad Semester Papur Briffio pennawd (1,500 o eiriau)  25%
Asesiad Semester Dyddiadur myfyriol (3000 o eiriau)  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Adnabod ac egluro goblygiadau gwleidyddiaeth ryngwladol digwyddiadau diweddar yn y byd sy'n cael eu hadrodd yn y cyfryngau.

Dangos gwybodaeth empiraidd o ystod o bynciau datblygol neu sy'n digwydd yn fynych ac sydd yn berthnasol i wleidyddiaeth ryngwladol.

Adnabod ac egluro cryfderau a gwendidau adroddiadau yn y cyfryngau ac erthyglau barn, o ran eu cynnwys a'u rhesymeg.

Dadansoddi a beirniadu'r rhagdybiaethau sy'n sail i adroddiadau a barn sy'n ymddangos yn y cyfryngau.

Gwerthuso a llunio syniadau ar gyfer gwella'r modd y mae digwyddiadau yn y byd yn cael eu hadrodd a'u dadansoddi mewn gwahanol gyfryngau.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4