Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
TC23420
Teitl y Modiwl
Lleoliad Ymchwil Cynhyrchu Cyfryngau
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 9 x Darlithoedd 2 Awr
Seminar 10 x Seminarau 1 Awr
Darlith 6 x Darlithoedd 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Portffolio 1 (aseiniad ysgrifenedig)  40%
Asesiad Semester Portffolio 2  (ffurflenni yn cadarnhau trefniadau'r lleoliad ymchwil)  10%
Asesiad Semester Portffolio 3 (llwybr a neu b)  (portffolio ac aseiniad adlewyrchol)  50%
Asesiad Ailsefyll Portffolio 1 (aseiniad ysgrifenedig)  40%
Asesiad Ailsefyll Portffolio 2  (ffurflenni yn cadarnhau'r trefniadau lleoliad ymchwil)  10%
Asesiad Ailsefyll Portffolio 3 (llwybr a neu b)  (portffolio ac aseiniad adlewyrchol)  50%

Cynnwys

15 Darlith-Gweithdy 2 awr dros y 2 semester
10 Seminar 1 awr - semester 1

Disgrifiad cryno

Gweler FM20320 Media Production Research Placement


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5