Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY34120
Teitl y Modiwl
Ysgrifennu Creadigol
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ail gyfwlyno'r gyfrol  100%
Asesiad Semester Cyfrol Ysgrifennu Creadigol  Asesiad Parhaus: Cyfrol o lenyddiaeth wreiddiol, (i'w chyflwyno erbyn diwedd 1 Mawrth, blwyddyn 3)  100%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch wedi derbyn hyfforddiant ar wahanol fathau o ysgrifennu, yn farddoniaeth, yn rhyddiaith greadigol ac yn sgriptio.

2. Byddwch wedi arbrofi a^'r ffurfiau hyn er mwyn datblygu eich doniau creadigol cynhenid.

3. Byddwch wedi elwa ar drafod eich gwaith yn adeiladol gyda thiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr.

4. Byddwch wedi cyflwyno cyfrol o waith gwreiddiol wedi ei golygu, ei theipio a'i rhwymo.

Disgrifiad cryno

Cynigir hyfforddiant ar wahanol fathau o ysgrifennu, er mwyn meithrin a disgyblu doniau creadigol cynhenid. Canolbwyntir ar ysgrifennu a dadansoddi barddoniaeth a rhyddiaith, ar addasu gweithiau ar gyfer radio a theledu, ac ar baratoi sgriptiau i'w darlledu.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6