Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY35120
Teitl y Modiwl
Traethawd Estynedig
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith
Rhagofynion
CY10110+CY10210+ CY10310+CY10410 NEU CY10510+CY10610+CY10710+CY10810.

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd estynedig (c.8,000-10,000 o eiriau i'w gyflwyno erbyn 4 Ebrill  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Bydd myfyrwyr yn gyfarwydd a^'i ddewis bwnc (a'r ffynonellau perthnasol) mewn dyfnder, a bydd wedi cyflwyno ffrwyth ei ymchwil yn gydlynus a chroyw ar ffurf traethawd estynedig.

Disgrifiad cryno

Traethawd estynedig (c.8,000 - 10,000 o eiriau) ar unrhyw agwedd yn ymwneud a^'r iaith Gymraeg neu lenyddiaeth Gymraeg (y pwnc i dderbyn se^l bendith Cydlynydd y modiwl).

Myfyrwyr y drydedd flwyddyn (Anrhydedd Sengl, Cyfun, neu Cymraeg Prif Bwnc) yn unig a gaiff ddewis y modiwl hwn.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6