Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
LL10120
Teitl y Modiwl
Llydaweg i Ddechreuwyr i
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 40 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  70%
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad: 10 set o ymarferion ysgrifenedig  30%
Asesiad Semester Aseiniad: 10 set o ymarferion ysgrifenedig  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyrwyr fedru defnyddio'r amser gorffennol agos/perffaith a'r amser gorffennol pell/gorberffaith a hefyd rai ffurfiau berfol amser presennol.

2. Dylai fedru defnyddio'r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig, a medru ei darllen ar lefel elfennol.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i Lydaweg cyfoes. Amcan y cwrs yw galluogi'r myfyriwr i gynnal sgwrs elfennol yn yr iaith ac i ddechrau ei hysgrifennu a'i darllen.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4