Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA12120
Teitl y Modiwl
Cyflwyno Hanes
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 11 x Darlithoedd 2 Awr
Darlith 1 x Darlith 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x crynodeb 500 gair  ymarferiad precis: 1,000 gair (25%); un ymarferiad llyfryddiaethol: 1,500 gair (25%); un prosiect byr: 2,000 gair (50%)  25%
Asesiad Semester 1 x ymarferiad llyfryddiaethol 1,500 gair  25%
Asesiad Semester 1 x traethawd 2,000 o eiriau  50%
Asesiad Ailsefyll 1 x crynodeb atodol (ail-sefyll) 500 gair  25%
Asesiad Ailsefyll 1 ymarferiad llyfryddiaethol atodol (ail-sefyll) 1,500 gair  25%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,000 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru

a) gwneud ymarferion llyfryddiaethol syml ond angenrheidiol
b) darllen deunydd hanesyddol eilaidd gan arfer rhywfaint o grebwyll beirniadol
c) cydnabod yr angen i ddilyn arferion gorau wrth gynnal ymchwil
ch) mynd i'r afael a dadleuon hanesyddol a chynnig sylwadau ar briod rinweddau safiadau hanesyddol
d) dangos eu bod wedi mynd i'r afael a deunydd eilaidd ar lafar (ni asesir y gwaith hwn) ac mewn gwaith ysgrifenedig (asesedig)
dd) myfyrio'n feirniadol ar eu safbwyntiau hanesyddol eu hun ac, o astudio rhagor ar lefel gradd, ragweld pa mor berthnasol fydd meddu ar ragor o sgiliau

Disgrifiad cryno

Amcan y cwrs hwn yw rhoi i'r myfyrwyr hynny nad ydynt wedi astudio hanes ar lefel gradd rai o'r `sgiliau' pwysicaf, er mor sylfaenol ydynt, y bydd eu hangen arnynt yn ystod eu gradd. Trwy gyfres o seminarau cyflwynir i'r myfyrwyr amrediad o sgiliau, technegau ac ymarferion fydd yn cynnwys elfennau sylfaenol sydd yn ymwneud ag astudiaethau israddedig yn ogystal ag arferion yr hanesydd. Bydd darlithoedd atodol yn ychwanegu at y dull hwn sy'r seiliedig ar sgiliau ac yn nodi'r fras y materion hynny sy'r ganolog i waith yr hanesydd.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4