Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD30320
Teitl y Modiwl
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Aseiniad 1  1 traethawd 2500 o eiriau  50%
Asesiad Semester Aseiniad 2  Cynllun gwers a cyfiawnhad o 1500 o eiriau  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad atodol 1  1 traethawd 2500 o eiriau - Gosodir teitlau aseiniad newydd.  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad atodol 2  Cynllun gwers a cyfiawnhad o 1500 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth effeithiol o ddatblygiad mathemategol cynnar plant ifainc.

Adolygu a thrafod yn feirniadol y cysyniadau, y dadleuon a'r egwyddorion ynghylch datblygiad mathemategol.

Archwilio'r feirniadol y ffyrdd y mae plant ifainc yn dysgu mathemateg.

Gwerthuso'r feirniadol effeithiau rhieni, athrawon a pholisiau'r llywodraeth ar ddatblygiad mathemategol cynnar.

Arddangos ymgysylltu beirniadol a'r ffynonellau perthnasol.

Disgrifiad cryno

Cynlluniwyd y modiwl hwn er mwyn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o ddatblygiad mathemategol plant ifainc a'r fframwaith damcaniaethol a'r goblygiadau ymarferol ar gyfer addysg fathemategol plant ifainc.

Cynnwys

Bydd darlithoedd a seminarau yn seiliedig ar y canlynol:
Darlith a seminar 1: Pam ydym ni'n dysdu mathamateg
Darlith a seminar 2:Sut ddylen ni ddysgu mathamateg
Darlith a seminar 3: Pam a sut ydym ni'n asesu mathemateg?
Darlith a seminar 4: Pam fod arnom ofn mathamateg?
Darlith a seminar 5: Mathemateg yng nghyfnod sylfaen y blynyddoedd cynnar
Darlith a seminar 6:Rhif a mesur
Darlith a seminar 7: Siap, lleoliad symudiad a thrin data
Darlith a seminar 8: Mathameteg ar draws y cwricwlwm
Darlith a seminar 9: Differiad
Darlith a seminar 10: Dawn mewn mathameteg

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol drwy gydol darlithoedd a seminarau. Cyfathrebu ar lafar drwy gydol gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig drwy gydol aseiniadau ysgrifenedig.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni ddatblygir y rhain yn y modiwl hwn.
Datrys Problemau Elfen hanfodol o'r broses o asesu'n feirniadol.
Gwaith Tim Mae gweithgareddau seminar yn cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer gwaith tim, gan gynnwys cyflwyniadau grwp a thrafodaethau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae adborth ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig a myfyrio personol yn ystod tasgau seminar yn annog gwella perfformiad.
Rhifedd Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Bydd angen ymchwilio ar gyfer y prif aseiniadau a rhai o'r tasgau seminar.
Technoleg Gwybodaeth Dylid geirbrosesu aseiniadau ysgrifenedig a bydd un o'r tasgau seminar yn gofyn am lunio cyflwyniad PowerPoint.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6