Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
MOR9005
Module Title
Moeseg, Llenladrata ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Available semesters 1 and 2
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Due to Covid-19 students should refer to the module Blackboard pages for assessment details

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Rhan Un: Cymryd rhan yn yr ymarferion dosbarth  20%
Semester Assessment Rhan Dau: Hyfforddiant ymwybyddiaeth  o len-ladrad: Llwytho Tystysgri  10%
Semester Assessment Rhan Tri: Ymarfer Meddwl yn Adfyfyriol  10%
Semester Assessment Rhan Pedwar – Amlinelliad – Rheoli Data  10%
Semester Assessment Rhan Pump: Cwblhau cynllun  rheoli data ar gyfer eich prosiect ymchwil  15%
Semester Assessment Rhan Chwech: Cwblhau’r broses  asesu moesegol ar-lein  35%
Supplementary Assessment Rhaid cwblhau pob rhan o'r asesiad er mwyn pasio'r modiwl  100%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. deall ac asesu llenladrata yn eu gwaith ysgrifenedig (a gwaith eraill), a'i werthuso yn feirniadol.
2. deall ac asesu materion moesegol eu prosiect ymchwil eu hunan, a'u gwerthuso yn feirniadol.
3. deall hawlfraint, gwarchod data, ac anghenion storio data mewn perthynas a'u hymchwil.

Brief description

Mae'n angenrheidiol fod gan fyfyrwyr PhD/MPhil ddealltwriaeth fanwl o faterion moesegol, llenladrata, hawlfraint a.y.b. ar ddechrau eu cwrs. Bydd y modiwl hwn yn darparu arolwg/cyflwyniad pwrpasol. Bydd y modiwl mewn ffurf gweithdy a fydd yn ffocysu ar Foeseg Ymchwil a Materion Ysgrifennu. Bydd hyn yn cynnwys, moeseg, materion llenladrata, cyfrinachedd, hawlfraint, gwarchod data, rhyddid gwybodaeth yn y broses ymchwil ac ysgrifennu, ac anghenion storio data. Bydd proses foesegol ar-lein Prifysgol Aberystwyth yn cael ei chynnwys.

Aims

Darparu dealltwriaeth o faterion moesegol, llenladrata, hawlfraint , a.y.b. i fyfyrwyr PhD/MPhil. Amlygu system moesegol ar-lein Prifysgol Aberystwyth i'r myfyrwyr.

Content

Cyflwynir y modiwl fel gweithdy un diwrnod yn trafod yr agweddau perthnasol. Mae'r gweithdy yn cynnwys ymarferion yn y dosbarth a fydd angen eu cwblhau. Dilynir hyn gan y myfyrwyr yn cyflwyno eu prosiectau ymchwil ar-lein ar gyfer cymeradwyaeth moesegol, gan fod angen iddynt gael eu cymeradwyo gan y person priodol yn eu hathrofa (e.e. Cyfarwyddwr Ymchwil). Yn ogystal, bydd angen cwblhau cynllun rheoli data (gan ddefnyddio adnoddau ar-lein).

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Rhwydweithio yn ystod y gweithdy
Improving own Learning and Performance Yn ystod y gweithdy
Information Technology Proses cymeradwyo moesegol ar-lein
Personal Development and Career planning Ymhob agwedd.
Problem solving
Research skills Yn ystod y gweithdy ac ar ol y gweithdy.
Subject Specific Skills Cymeradwyo moesegol a chynllun rheoli data ar gyfer eu prosiect eu hunan.
Team work

Notes

This module is at CQFW Level 7