Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD34720
Teitl y Modiwl
Cyfathrebu
Blwyddyn Academaidd
2022/2023
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 6 Awr   Cyflwyniad  (30 munud) 6 Awr  60%
Asesiad Ailsefyll Portffolio myfyriol a gwerthusol  (2,000 gair)  40%
Asesiad Ailsefyll 6 Awr   Cyflwyniad  (30 munud) 6 Awr  60%
Asesiad Semester Portffolio myfyriol a gwerthusol  (2,000 gair)  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Dangos dealltwriaeth feirniadol o egwyddorion allweddol cyfathrebu mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.

2. Datblygu a myfyrio ynghylch yr ystod o sgiliau cyfathrebu sydd eu hangen mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.

3. Deall sut i arwain gwaith i ddatblygu prosesau cyfathrebu effeithiol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn archwilio amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu sydd eu hangen o fewn lleoliad blynyddoedd cynnar. Mae’r rhain yn cynnwys addasu dulliau cyfathrebu i wahanol bobl a sefyllfaoedd, darllen iaith y corff, defnyddio iaith gadarnhaol, gwrando effeithiol a chyfrinachedd.

Cynnwys

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn seiliedig ar y pethau canlynol:

1. Beth yw cyfathrebu?
2. Gwrando effeithiol
3. Cyfathrebu di-eiriau
4. Cyfathrebu ysgrifenedig
5. Systemau cyfathrebu sy’n canolbwyntio ar bobl/plant
6. Addasu eich cyfathrebu eich hun
7. Cloriannu systemau cyfathrebu
8. Cofnodi ac adrodd
9. Arwain systemau cyfathrebu effeithiol
10. Rhoi systemau cyfathrebu effeithiol ar waith

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol trwy gydol darlithoedd a seminarau. Cyfathrebu ar lafar trwy gydol y gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig trwy gydol yr aseiniadau ysgrifenedig. Bydd y myfyrwyr yn cloriannu ac yn myfyrio ar eu sgiliau eu hunain.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Anogir myfyrwyr i fyfyrio ynghylch eu sgiliau, a’u cloriannu
Datrys Problemau Elfen hanfodol o’r broses o asesu’n feirniadol
Gwaith Tim Bydd gwaith tîm, ar ffurf ymddygiadau proffesiynol allweddol a threfniadau gweithio rhyngddisgyblaethol, yn sgìl bwysig a fydd yn cael ei ddatblygu drwy gydol y modiwl
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Adborth ar yr aseiniad ysgrifenedig a myfyrio personol.
Rhifedd Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Sgiliau pwnc penodol Bydd myfyrwyr yn cael eu herio a’u hannog i ddatblygu ystod o sgiliau proffesiynol
Sgiliau ymchwil Bydd angen ymchwilio ar gyfer y prif asesiadau a rhai o’r tasgau seminar.
Technoleg Gwybodaeth Bydd aseiniadau ysgrifenedig wedi’u geirbrosesu a bydd myfyrwyr yn defnyddio TGCh i wneud ymchwil

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6