Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
RG20420
Teitl y Modiwl
Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 3 Awr   Arholiad  60%
Arholiad Semester 3 Awr   Arholiad  60%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad ail-sefyll  2000 o eiriau  40%
Asesiad Semester Aseiniad semester  2000 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Disgrifio'r broses ecolegol sy'n digwydd mewn systemau amaethyddol.

Trafod y pwysau ar y diwydiant cyflenwi bwyd.

Nodi effeithiau amgylcheddol dwysau amaethyddol.

Gwerthuso effeithiau polisi bwyd a globaleiddio marchnadoedd bwyd.

Trafod y cysyniad o gynaladwyedd wrth gynhyrchu bwyd

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn disgrifio'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen i ddeall yr agweddau ecolegol cymwysedig ar systemau cynhyrchu amaethyddol. Bydd y modiwl yma yn rhoi ymwybyddiaeth i'r myfyriwr o effaith amaethyddiaeth a systemau cyflenwi bwyd ar yr amgylchedd. Mae'r modiwl wedi'i lunio i dynnu sylw at faterion sy'n ymwneud a'r gadwyn fwyd ddynol gan gynnwys globaleiddio marchnadoedd bwyd, homogeneiddio systemau cynhyrchu, cynaladwyedd, effeithiau amgylcheddol dwysau amaethyddol a dyframaethyddol, datblygu polisi amaethyddol, pryder y cyhoedd am gynhyrchu bwyd ac iechyd, lles anifeiliaid, a'r galwadau gan gwsmeriaid a'r boblogaeth ar y diwydiant cynhyrchu bwyd yn y dyfodol.

Cynnwys

Mae’r modiwl wedi ei rannu yn bedair thema:
• Amaeth a Bwyd
• Systemau Ffermio a’r Amgylchedd
• Atebion ar gyfer Systemau Amaethyddol Cynaliadwy
• Dyfodol Bwyd a Ffermio
Mi fydd y modiwl yn dechrau gyda trosolwg o wahanol agweddau o systemau cynhyrchu bwyd cyfredol gan edrych ar sut maent yn rhyngweithio gyda’r amgylchedd. Mi fydd heriau amgylcheddol systemau ffermio yn cael eu adnabod cyn y bydd atebion posib yn cael eu amlygu. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried dyfodol systemau ffermio a systemau cynhyrchu bwyd.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Darllen mewn cyd-destunau gwahanol ac at ddibenion gwahanol Ysgrifennu at ddibenion gwahanol ac i gynulleidfaoedd gwahanol
Technoleg Gwybodaeth Canfod gwybodaeth ar y Rhyngrwyd Cael gafael ar wybodaeth trwy gyfrwng system lyfrgell ar-lein.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5