Gwybodaeth Modiwlau

Modiwlau Israddedigion - Cymraeg (2023/2024)

Rhan 1 Semester 1

 • CY01020 - Sylfaen Sgiliau Academaidd 1
 • CY10900 - Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg
 • CY11120 - Themau a Ffigurau Llen c.550-1900
 • CY11400 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY11500 - Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol
 • CY11700 - Ysgrifennu Cymraeg Graenus
 • CY12700 - Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol
 • CY13020 - Cymraeg Llafar
 • CY13120 - Sgiliau Astudio Iaith a Llên
 • GC10100 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC11800 - Cymru a'r Celtiaid
 • IR10100 - Modern Irish: Introduction
 • IR10620 - Introduction to Modern Irish Language I
 • IR11200 - Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners
 • IR11720 - Introduction to the Literature of Gaelic Ireland
 • IR11800 - The Celts: A Contested Legacy
 • IR12020 - Introduction to Old Irish
 • WE11220 - Beginning Modern Welsh 1

Rhan 1 Semester 2

 • CY01120 - Sylfaen Sgiliau Academaidd 2
 • CY10920 - Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg
 • CY11020 - Ymwneud â'ch pwnc yn Gymraeg: sgiliau dwyieithog ar gyfer y brifysgol a'r gweithle
 • CY11220 - Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw
 • CY11420 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY11520 - Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol
 • CY11720 - Ysgrifennu Cymraeg Graenus
 • CY12720 - Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol
 • GC10120 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC11820 - Cymru a'r Celtiaid
 • IR10120 - Modern Irish: Introduction
 • IR11220 - Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners
 • IR11820 - The Celts: A Contested Legacy
 • IR12220 - Introduction to Modern Irish Language II
 • WE11320 - Beginning Welsh ii
 • WE11420 - Introduction to Welsh Literature

Rhan 2 Semester 1

 • CY20100 - Gloywi Iaith
 • CY20400 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY20520 - Cymraeg y Gweithle Proffesiynol
 • CY20620 - Pedair Cainc y Mabinogi
 • CY21400 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY22520 - Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol
 • CY22720 - Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+
 • CY23220 - Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr
 • CY25600 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY25800 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY30300 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY30400 - Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol
 • CY30620 - Pedair Cainc y Mabinogi
 • CY31100 - Gloywi Iaith yr Ail Iaith
 • CY32520 - Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol
 • CY32720 - Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+
 • CY33220 - Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr
 • CY35600 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY35800 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY35900 - Prosiect Hir
 • CY36000 - Traethawd Estynedig
 • GC20100 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC21820 - Cyflwyniad i Hen Wyddeleg
 • GC22100 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2
 • IR21820 - Old Irish (Language + Literature) 1+2
 • IR22220 - Modern Irish (Language and Literature)
 • IR22320 - Modern Irish (Language and Literature)
 • IRM0620 - Introduction to Modern Irish Language I
 • IRM1000 - Modern Irish: Introduction
 • WE20120 - Language revitalisation in a global context
 • WE30220 - Language revitalisation in a global context

Rhan 2 Semester 2

 • CY20120 - Gloywi Iaith
 • CY20420 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY20720 - Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500
 • CY21420 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY22420 - Y Cyfieithydd a'r Sector Cyfieithu
 • CY25220 - Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979-
 • CY25620 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY25820 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY30320 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY30420 - Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol
 • CY30720 - Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300 - 1500
 • CY31120 - Gloywi Iaith yr Ail Iaith
 • CY32420 - Y Cyfieithydd a'r Sector Cyfieithu
 • CY35220 - Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar (1979-)
 • CY35620 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY35820 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY35940 - Prosiect Hir
 • CY36040 - Traethawd Estynedig
 • GC20120 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC22120 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2
 • GC23120 - Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith
 • GC33520 - Gwyddeleg Modern (iaith a llen) 3 + 4
 • IRM1020 - Modern Irish: Introduction
 • IRM2220 - Introduction to Modern Irish Language II

Modiwlau Uwchraddedigion - Cymraeg (2023/2024)

Semester 1

 • CYM5110 - Datblygu Sgiliau Cyfieithu
 • CYM5210 - Cyfarpar Cyfieithu
 • CYM5310 - Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol)
 • CYM5410 - Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)
 • CYM5720 - Meistroli Mynegiant yn y Gweithle Proffesiynol
 • CYM6010 - Datblygu Sgiliau Cyfieithu (yn y Gweithle)
 • CYM6110 - Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd
 • CYM6210 - Uwch Sgilau Golygu
 • CYM6310 - Hanfodion Isdeitlo
 • CYM6510 - Ymarfer Cyfieithu a Golygu
 • CYM7000 - Cyfieithu a Byd Busnes
 • IRM0100 - Old Irish for Beginners
 • IRM0200 - Medieval Saga Literature of Ireland
 • IRM0320 - Comparative Celtic Philology
 • IRM1120 - Medieval Saga Literature of Ireland
 • WEM0020 - The Mabinogion: Legendary and Arthurian Literature in Middle Welsh
 • WEM0120 - Comparative Celtic Literature
 • WEM0320 - Reading Early Modern Gaelic Prose Texts
 • WEM1120 - Welsh Language 1

Semester 2

 • CYM5410 - Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)
 • CYM5520 - Cyfieithu ar Waith
 • CYM5620 - Prosiect Arbenigol
 • CYM5820 - Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol
 • CYM6010 - Datblygu Sgiliau Cyfieithu (yn y Gweithle)
 • CYM6110 - Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd
 • CYM6210 - Uwch Sgilau Golygu
 • CYM6420 - Cyfieithu ar y Pryd : Arfer ac Ymarfer
 • CYM6510 - Ymarfer Cyfieithu a Golygu
 • CYM7020 - Cyfieithu a Byd Busnes
 • IRM0020 - Introduction to Scottish Gaelic Language and Literature
 • IRM0120 - Old Irish for Beginners
 • IRM0220 - Medieval Saga Literature of Ireland
 • WEM0220 - Welsh Language 2
 • WEM0520 - Early Medieval Welsh Poetry
 • WEM0720 - Language revitalisation in a global context
 • WEM4220 - Women's Poetry in Ireland, Scotland and Wales 1400 - 1800

Semester 3 (Traethawd Hir)

 • CYM5960 - Prosiect Estynedig
 • WEM0460 - Dissertation: Welsh and Celtic Studies