Gwybodaeth Modiwlau

Modiwlau Israddedigion - Cymraeg (2019/2020)

Rhan 1 Semester 1

 • CY11120 - Themâu a Ffigurau Llên c.550–1900
 • CY11400 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY11500 - Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol
 • CY11620 - Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg
 • CY11700 - Ysgrifennu Cymraeg Graenus
 • CY12700 - Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol
 • CY13020 - Cwrs Cymraeg Llafar
 • CY13120 - Sgiliau Astudio Iaith a Llên
 • GC10100 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC11800 - Cymru a'r Celtiaid
 • IR10620 - Introduction to Modern Irish Language I
 • IR11200 - Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners
 • IR11720 - Introduction to the Literature of Gaelic Ireland
 • IR11800 - The Celts: A Contested Legacy
 • IR11900 - Introduction to Old Irish
 • LL11100 - Llydaweg: Cyflwyniad
 • WE11220 - Beginning Modern Welsh 1

Rhan 1 Semester 2

 • CY11220 - Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw
 • CY11420 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY11520 - Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol
 • CY11720 - Ysgrifennu Cymraeg Graenus
 • CY12720 - Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol
 • GC10120 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC11820 - Cymru a'r Celtiaid
 • IR11220 - Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners
 • IR11820 - The Celts: A Contested Legacy
 • IR11920 - Introduction to Old Irish
 • IR12220 - Introduction to Modern Irish Language II
 • LL11120 - Llydaweg: Cyflwyniad
 • WE11320 - Beginning Welsh ii
 • WE11420 - Introduction to Welsh Literature

Rhan 1 Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • CY10110 - Themâu a Ffigurau Llên C.550-1900
 • CY10210 - Beirdd a Llenorion o 1900 hyd Heddiw
 • CY10300 - Cymraeg Ddoe a Heddiw 1 (Iaith Gyntaf)
 • CY10310 - Cymraeg Ddoe a Heddiw 1 (Iaith Gyntaf)
 • CY10400 - Seminarau Iaith a Llên (Iaith Gyntaf)
 • CY10410 - Seminarau Iaith a Llên (Iaith Gyntaf)
 • CY10510 - Braslun o Hanes ein Llên
 • CY10610 - Llenyddiaeth o 1900 hyd Heddiw
 • CY10710 - Cymraeg Ysgrifenedig 1
 • CY10810 - Cymraeg Ysgrifenedig 2
 • CY11320 - Cymraeg Ddoe a Heddiw
 • CY12200 - Cymru: Iaith a Diwylliant (Ail Iaith)
 • CY12220 - Cymru: Iaith a Diwylliant (Ail Iaith)
 • CY12400 - Cyfryngau Diwylliant
 • CY12420 - Cyfryngau Diwylliant
 • CY12510 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar i
 • CY12610 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar ii
 • CY12810 - Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg i
 • CY12910 - Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg ii
 • GC10620 - Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth 1
 • GC10720 - Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth 2
 • IR11010 - Imagining Irishness; History, Society and Literature from the Gaelic Revival to the Present
 • IR11100 - Traditional Music of the Celtic Countries
 • IR11120 - Traditional Music of the Celtic Countries
 • LL10120 - Llydaweg i Ddechreuwyr i
 • LL10220 - Llydaweg i Ddechreuwyr ii

Rhan 2 Semester 1

 • CY20100 - Gloywi Iaith
 • CY20400 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY20520 - Cymraeg y Gweithle Proffesiynol
 • CY20620 - Pedair Cainc y Mabinogi
 • CY21400 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY22520 - Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol
 • CY23220 - Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr
 • CY25600 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY25800 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY30400 - Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol
 • CY30620 - Pedair Cainc y Mabinogi
 • CY31100 - Gloywi Iaith yr Ail Iaith
 • CY32520 - Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol
 • CY33220 - Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr
 • CY35600 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY35800 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY35900 - Prosiect Hir
 • CY36000 - Traethawd Estynedig
 • GC20100 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC22100 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2
 • GC23120 - Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith
 • GC32500 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 3+4
 • GC33120 - Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith
 • IR21900 - Old Irish (Language + Literature) 1+2
 • IR22120 - Modern Irish (Language + Literature) 1+2
 • IR22520 - Middle Irish Texts in Context
 • IR32220 - Princes, Priests and Poets: Reading Early Modern Gaelic Prose
 • IR32300 - Early Irish Saga Literature
 • IR32400 - Early Modern Irish (Language and Literature) 3+4
 • IR32500 - Modern Irish (Language and Literature) 3+4
 • IR33220 - Comparative Celtic Philology
 • IR33320 - Comparative Celtic Literature
 • LL21100 - Llydaweg: Cyflwyniad

Rhan 2 Semester 2

 • CY20120 - Gloywi Iaith
 • CY20420 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY20720 - Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500
 • CY21320 - Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500
 • CY21420 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY23120 - Y Cynfeirdd Diweddar
 • CY25220 - Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979-
 • CY25620 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY25820 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY30420 - Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol
 • CY30720 - Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300 - 1500
 • CY31120 - Gloywi Iaith yr Ail Iaith
 • CY31320 - Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500
 • CY33120 - Y Cynfeirdd Diweddar
 • CY35220 - Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar (1979-)
 • CY35620 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY35820 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY35940 - Prosiect Hir
 • CY36040 - Traethawd Estynedig
 • GC20120 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC22120 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2
 • GC32520 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 3+4
 • IR21920 - Old Irish (Language + Literature) 1+2
 • IR32320 - Early Irish Saga Literature
 • IR32410 - Early Modern Irish (Language and Literature) 3+4
 • IR32520 - Modern Irish (Language and Literature) 3+4
 • LL21120 - Llydaweg: Cyflwyniad

Rhan 2 Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • CY20210 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar i
 • CY20310 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar ii
 • CY23420 - Y Chwedl Arthuraidd cyn 1200
 • CY23620 - Rhyddiaith y Dadeni
 • CY24220 - Traddodiad benywaidd? Merched a Barddoniaeth yng Nghymru 1400–1800
 • CY24520 - Y Gynghanedd: Cwrs Trochi
 • CY25320 - Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif (1900-1979)
 • CY25420 - Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-1979
 • CY25700 - Astudiaethau Trosi ac Addasu
 • CY25720 - Astudiaethau Trosi ac Addasu
 • CY26120 - Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru
 • CY30120 - Darllen y Tywydd: llên yr hin a’r amgylchedd hyd tua 1800
 • CY31520 - Cerddi'r Gogynfeirdd C.1100-1370
 • CY33020 - Y Canu Arwrol Cynnar
 • CY33420 - Y Chwedl Arthuraidd cyn 1200
 • CY33520 - Datblygiad y Chwedl Arthuraidd ar Ol y Goncwest Normanaidd
 • CY33620 - Rhyddiaith y Dadeni
 • CY33720 - Llen 1640-1740
 • CY33920 - Llenyddiaeth Glasurol a Phoblogaidd, 1740-1800
 • CY34020 - Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
 • CY34220 - Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth 1400-1800
 • CY34420 - Hen Gymraeg a Chymraeg Canol
 • CY34520 - Y Gynghanedd: Cwrs Trochi
 • CY34900 - Llên Gwerin Hen a Chyfoes: Patrymau Bywyd
 • CY34920 - Llên Gwerin Hen a Chyfoes: Patrymau Bywyd
 • CY35020 - Y Gymraeg: Iaith Dysg ac Iaith Cymdeithas
 • CY35320 - Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79
 • CY35420 - Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79
 • CY35700 - Astudiaethau Trosi ac Addasu
 • CY35720 - Astudiaethau Trosi ac Addasu
 • CY36120 - Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru
 • GC20620 - Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth i
 • GC20720 - Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth ii
 • GC21910 - Hen Wyddeleg (Iaith a Llên) i
 • GC22010 - Gwyddeleg Canol a Gwyddeleg Modern Cynnar (Iaith a Llên)1+2
 • GC22400 - Traethawd Estynedig 2
 • GC22410 - Traethawd Estynedig 2
 • GC22510 - Hen Wyddeleg (Iaith a Llên) ii
 • GC32300 - Hen Wyddeleg a Gwyddeleg Canol (Iaith a Llên)
 • GC32320 - Hen Wyddeleg a Gwyddeleg Canol (Iaith a Llên)
 • GC32400 - Gwyddeleg Modern Cynnar (Iaith a Llên) 3+4
 • GC32410 - Gwyddeleg Modern Cynnar (Iaith a Llên) 3+4
 • GC32610 - Ieitheg Geltaidd Gymharol
 • GC32900 - Traethawd Estynedig 4
 • GC32910 - Traethawd Estynedig 4
 • GC33010 - Llên Geltaidd Gymharol
 • IR22400 - Extended Essay 2
 • IR22410 - Extended Essay 2
 • IR32610 - Comparative Celtic Philology
 • IR32700 - Scottish Gaelic
 • IR32720 - Scottish Gaelic
 • IR32900 - Extended Essay 4
 • IR32910 - Extended Essay 4
 • IR33100 - Traditional Music of the Celtic Countires
 • IR33120 - Traditional Music of the Celtic Countires
 • LL20120 - Llydaweg i Ddechreuwyr i
 • LL20220 - Llydaweg i Ddechreuwyr ii
 • LL20300 - Llydaweg (Cwrs Iaith Uwch)
 • LL20320 - Llydaweg (Cwrs Iaith Uwch)
 • LL30200 - Llydaweg (Cwrs Iaith Uwch)
 • LL30220 - Llydaweg (Cwrs Iaith Uwch)
 • LL30300 - Llenyddiaeth Lydaweg
 • LL30320 - Llenyddiaeth Lydaweg
 • LL30400 - Llenyddiaeth Lydaweg
 • LL30420 - Llenyddiaeth Lydaweg
 • WE34220 - Women's Poetry in Ireland, Scotland and Wales 1400-1800

Modiwlau Uwchraddedigion - Cymraeg (2019/2020)

Semester 1

 • CYM5110 - Datblygu Sgiliau Cyfieithu
 • CYM5210 - Cyfarpar Cyfieithu
 • CYM5310 - Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol)
 • CYM5720 - Meistroli Mynegiant yn y Gweithle Proffesiynol
 • CYM6310 - Hanfodion Isdeitlo
 • WEM1120 - Welsh Language 1

Semester 2

 • CYM5520 - Cyfieithu ar Waith
 • CYM5620 - Prosiect Arbenigol
 • CYM5820 - Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol
 • CYM6420 - Cyfieithu ar y Pryd : Arfer ac Ymarfer
 • WEM0220 - Welsh Language 2

Semester 3 (Traethawd Hir)

Ar gael yn semester 1 a 2

 • CYM5410 - Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)
 • CYM6010 - Datblygu Sgiliau Cyfieithu (yn y Gweithle)
 • CYM6110 - Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd
 • CYM6210 - Uwch Sgilau Golygu

Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • CYM0120 - Ysgrifennu Rhyddiaith: Ffurf
 • CYM0220 - Ysgrifennu Barddoniaeth: ffurfiau'r canu caeth a rhydd
 • CYM0320 - Darllen fel llenor: dulliau cyfansoddi
 • CYM0460 - Portffolio Creadigol
 • CYM0500 - Gweithdai Creadigol
 • CYM0520 - Gweithdai Creadigol
 • CYM0620 - Y Diwydiant Cyhoeddi Creadigol yng Nghymru
 • CYM0720 - Ysgrifennu Barddoniaeth: moddau mynegiant
 • CYM0820 - Ysgrifennu Rhyddiaith: Genre
 • CYM1060 - Portffolio Proffesiynol
 • CYM1120 - Paratoi a Chyflwyno yn y Gweithle
 • CYM1320 - Polisi Iaith yng Nghymru
 • CYM1400 - Profiad Gwaith
 • CYM1440 - Profiad Gwaith
 • IRM2060 - Dissertation
 • IRM3100 - Old and Middle Irish Language and Literature i
 • IRM3120 - Old and Middle Irish Language and Literature i
 • IRM3200 - Old and Middle Irish Language and Literature ii
 • IRM3220 - Old and Middle Irish Language and Literature ii
 • IRM3320 - Classical Irish Language and Literature i
 • IRM3420 - Classical Irish Language and Literature ii
 • IRM3500 - Modern Irish Language and Literature i
 • IRM3520 - Modern Irish Language and Literature i
 • IRM3620 - Modern Irish Language and Literature ii
 • IRM3700 - Modern Irish Language and Literature iii
 • IRM3720 - Modern Irish Language and Literature iii
 • IRM3820 - Modern Irish Language and Literature iv
 • IRM3920 - Comparative Celtic Philology
 • IRM4020 - Comparative Celtic Literature
 • IRM4120 - Celtic Ethnography
 • IRM4220 - Scottish Gaelic Language and Literature 1
 • IRM4320 - Scottish Gaelic Language and Literature ii
 • WEM1320 - The Earliest Welsh Arthurian Sources and Texts
 • WEM1420 - The Earliest Welsh Poetry
 • WEM1520 - The Early Englyngion Cycles
 • WEM1620 - The Four Branches of the Mabinogi i
 • WEM1720 - The Four Branches of the Mabinogi ii
 • WEM1820 - Dafydd Ap Gwilym
 • WEM2060 - Dissertation