Gwybodaeth Modiwlau

Modiwlau Israddedigion - Cymraeg (2019/2020)

Rhan 1 Semester 1

 • CY11120 - Themâu a Ffigurau Llên c.550–1900
 • CY11400 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY11500 - Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol
 • CY11620 - Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg
 • CY11700 - Ysgrifennu Cymraeg Graenus
 • CY12700 - Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol
 • CY13020 - Cwrs Cymraeg Llafar
 • CY13120 - Sgiliau Astudio Iaith a Llên
 • GC10100 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC11800 - Cymru a'r Celtiaid
 • IR10620 - Introduction to Modern Irish Language I
 • IR11200 - Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners
 • IR11720 - Introduction to the Literature of Gaelic Ireland
 • IR11800 - The Celts: A Contested Legacy
 • IR11900 - Introduction to Old Irish
 • LL11100 - Llydaweg: Cyflwyniad
 • WE11220 - Beginning Modern Welsh 1

Rhan 1 Semester 2

 • CY11220 - Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw
 • CY11420 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY11520 - Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol
 • CY11720 - Ysgrifennu Cymraeg Graenus
 • CY12720 - Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol
 • GC10120 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC11820 - Cymru a'r Celtiaid
 • IR11220 - Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners
 • IR11820 - The Celts: A Contested Legacy
 • IR11920 - Introduction to Old Irish
 • IR12220 - Introduction to Modern Irish Language II
 • LL11120 - Llydaweg: Cyflwyniad
 • WE11320 - Beginning Welsh ii
 • WE11420 - Introduction to Welsh Literature

Rhan 2 Semester 1

 • CY20100 - Gloywi Iaith
 • CY20400 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY20520 - Cymraeg y Gweithle Proffesiynol
 • CY20620 - Pedair Cainc y Mabinogi
 • CY21400 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY22520 - Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol
 • CY23220 - Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr
 • CY25600 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY25800 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY30300 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY30400 - Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol
 • CY30620 - Pedair Cainc y Mabinogi
 • CY31100 - Gloywi Iaith yr Ail Iaith
 • CY32520 - Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol
 • CY33220 - Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr
 • CY35600 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY35800 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY35900 - Prosiect Hir
 • CY36000 - Traethawd Estynedig
 • GC20100 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC22100 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2
 • GC23120 - Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith
 • GC32500 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 3+4
 • GC33120 - Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith
 • IR21900 - Old Irish (Language + Literature) 1+2
 • IR22220 - Modern Irish (Langauge and Literature)
 • IR22520 - Middle Irish Texts in Context
 • IR23120 - Modern Irish (Langauge and Literature)
 • IR32220 - Princes, Priests and Poets: Reading Early Modern Gaelic Prose
 • IR32300 - Early Irish Saga Literature
 • IR32400 - Early Modern Irish (Language and Literature) 3+4
 • IR32500 - Modern Irish (Language and Literature) 3+4
 • IR33220 - Comparative Celtic Philology
 • IR33320 - Comparative Celtic Literature
 • LL21100 - Llydaweg: Cyflwyniad

Rhan 2 Semester 2

 • CY20120 - Gloywi Iaith
 • CY20420 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY20720 - Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500
 • CY21320 - Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500
 • CY21420 - Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
 • CY23120 - Y Cynfeirdd Diweddar
 • CY25220 - Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979-
 • CY25620 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY25820 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY30320 - Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • CY30420 - Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol
 • CY30720 - Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300 - 1500
 • CY31120 - Gloywi Iaith yr Ail Iaith
 • CY31320 - Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500
 • CY33120 - Y Cynfeirdd Diweddar
 • CY35220 - Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar (1979-)
 • CY35620 - Y Gymraeg yn y Gweithle
 • CY35820 - Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry
 • CY35940 - Prosiect Hir
 • CY36040 - Traethawd Estynedig
 • GC20120 - Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • GC22120 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2
 • GC32520 - Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 3+4
 • IR21920 - Old Irish (Language + Literature) 1+2
 • IR32320 - Early Irish Saga Literature
 • IR32410 - Early Modern Irish (Language and Literature) 3+4
 • IR32520 - Modern Irish (Language and Literature) 3+4
 • LL21120 - Llydaweg: Cyflwyniad

Modiwlau Uwchraddedigion - Cymraeg (2019/2020)

Semester 1

 • CYM5110 - Datblygu Sgiliau Cyfieithu
 • CYM5210 - Cyfarpar Cyfieithu
 • CYM5310 - Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol)
 • CYM5720 - Meistroli Mynegiant yn y Gweithle Proffesiynol
 • CYM6310 - Hanfodion Isdeitlo
 • WEM1120 - Welsh Language 1

Semester 2

 • CYM5520 - Cyfieithu ar Waith
 • CYM5620 - Prosiect Arbenigol
 • CYM5820 - Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol
 • CYM6420 - Cyfieithu ar y Pryd : Arfer ac Ymarfer
 • WEM0220 - Welsh Language 2

Semester 3 (Traethawd Hir)

Ar gael yn semester 1 a 2

 • CYM5410 - Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)
 • CYM6010 - Datblygu Sgiliau Cyfieithu (yn y Gweithle)
 • CYM6110 - Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd
 • CYM6210 - Uwch Sgilau Golygu