Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CT20220
Teitl y Modiwl
Trosedd yn y Gymru Gyfoes
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Cyflwyniad poster ar agweddau trosedd yng Nghymru  15 Munud  50%
Asesiad Ailsefyll ​Prosiect ymchwil ar agwedd o drosedd yng Nghymru o ddewis  2500 o eiriau  50%
Asesiad Semester ​Prosiect ymchwil ar agwedd o drosedd yng Nghymru o ddewis  2500 o eiriau  50%
Asesiad Semester Cyflwyniad poster ar agweddau trosedd yng Nghymru  15 Munud  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Trafod hanes trosedd yng Nghymru a sut mae wedi cyfrannu at siapio polisi.

Ystyried a thrafod trosedd hanesyddol a’r trosedd sydd ar gynnydd a’r rhesymau dros hyn.

Trafod agweddau trosedd yng Nghymru a’r hyn sy’n ei wahaniaethu rhwng trosedd yn Lloegr.

Cynnal gwaith ymchwil i mewn agwedd benodol o drosedd Cymru a’i gyflwyno yn ysgrifenedig.

Trafod ar lafar ar agwedd o drosedd yng Nghymru.

Arfarnu’n feirniadol mesurau llwyddiant cyfreithiau a pholisiau sy’n ymwneud a throsedd yng Nghymru.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl 20 credyd hwn yn darparu 12 sesiwn 2 awr ar faterion yn ymwneud a throsedd yng Nghymru gan drafod troseddau treftadol, anufudddod sifil, troseddu gan ieuenctid a throseddu gweldig. Mae’r materion hyn i gyd a dimensiwn Cymreig naill ai o ran materion polisi, neu o ran mynediad at gyfiawnder, hanes neu berthnasedd penodol.

This 20 credit module will comprise of 12 x 2 hour sessions on matters relating to crime in Wales. It will cover the topics of heritage crime, civil disobedience, youth crime. and rural crime. All of these areas have a specifically Welsh dimension, either in terms of policy-making, or in terms of access to justice, history and significance.

Cynnwys

Cymru a'r system droseddol
Hanes Trosedd yng Nghymru
Anufudddod Sifil
Trosedd Gwledig
Trosedd Treftadol
Troseddau Gwyrdd

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Sgiliau ysgrifenedig a sgiliau trafod ar lafar.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa ​​Datblygu hyder ar gyfer cyfweliadau.
Datrys Problemau Canfod a dewis deunyddiau perthnasol.
Gwaith Tim Trafodaethau o fewn y sesiynau grwp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ymateb i sylwadau ac adborth yn y sesiynau tiworial.
Rhifedd Peth gwaith efo ystadegau.
Sgiliau pwnc penodol Dealltwriaeth o drosedd Cyflwyno dadl Ysgrifennu a chyflwyno ar lafar
Sgiliau ymchwil Prosiect ymchwil a gwaith paratoi.
Technoleg Gwybodaeth Gwaith ymchwil a chanfod deunyddiau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5