Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CT30220
Teitl y Modiwl
Trosedd yn y Gymru Gyfoes
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Traethawd  Prosiect ymchwil ar agwedd o drosedd yng Nghymru o ddewis. 2500 o eiriau  50%
Asesiad Ailsefyll Poster  Cyflwyniad poster ar agweddau trosedd yng Nghymru (chwarter awr)  50%
Asesiad Semester Poster  Cyflwyniad poster ar agweddau trosedd yng Nghymru (chwarter awr)  50%
Asesiad Semester Traethawd  Prosiect ymchwil ar agwedd o drosedd yng Nghymru o ddewis 2500 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Trafod yn feirniadol hanes trosedd yng Nghymru a sut mae wedi cyfrannu at siapio polisi.

Ystyried a thrafod yn feirniadol trosedd hanesyddol a’r trosedd sydd ar gynnydd a’r rhesymau dros hyn.

Trafod yn feirniadol agweddau trosedd yng Nghymru a’r hyn sy’n ei wahaniaethu rhwng trosedd yn Lloegr.

Cynnal gwaith ymchwil i mewn agwedd benodol o drosedd Cymru a’i gyflwyno yn ysgrifenedig.

Trafod yn feirniadol ar lafar ar agwedd o drosedd yng Nghymru.

Arfarnu’n feirniadol mesurau llwyddiant cyfreithiau a pholisïau sy’n ymwneud â throsedd yng Nghymru.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl 20 credyd hwn yn darparu 12 sesiwn 2 awr ar faterion yn ymwneud â throsedd yng Nghymru gan drafod troseddau treftadol, anufudd-dod sifil, troseddu gwyrdd a throseddu gwledig. Mae dimensiwn Cymreig i'r materion hyn i gyd, naill ai o ran materion polisi, neu o ran mynediad at gyfiawnder, hanes neu berthnasedd penodol.

Cynnwys

Cymru a’r system droseddol
Hanes Trosedd yng Nghymru
Anufudd-dod Sifil
Troseddau Gwledig
Troseddu treftadol
Troseddau Gwyrdd


Wales and the criminal justice system
History of Crime in Wales
Civil disobedience
Rural Crime
Heritage crime
Green Crime

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Sgiliau ysgrifenedig a sgiliau trafod ar lafar Written and oral presentation of information
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu hyder ar gyfer cyfweliadau Developing confidence for interviews
Datrys Problemau Canfod a dewis deunyddiau perthnasol Finding and locating relevant information
Gwaith Tim Trafodaethau o fewn y sesiynau grwp Group discussions
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ymateb i sylwadau ac adborth yn y sesiynau tiworial Responing to comments and feedback in the tutorial sessions
Rhifedd Peth gwaith efo ystadegau Some work with statistics
Sgiliau pwnc penodol Dealltwriaeth o drosedd Cyflwyno dadl Ysgrifennu a chyflwyno ar lafar Understanding of crime Presenting an argument Written and oral presentation skills
Sgiliau ymchwil Prosiect ymchwil a gwaith paratoi Research project and preparation work
Technoleg Gwybodaeth Gwaith ymchwil a chanfod deunyddiau Research and discussion of materials

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6