Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC32610
Teitl y Modiwl
Ieitheg Geltaidd Gymharol
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
Gwyddeleg Lefel I, Hen Wyddeleg Lefel 2
Arholiadwyr Allanol
  • Professor Gregory Toner (Professor - Queen’s University Belfast)
 

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  75%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Ailsefyll Traethawd  25%
Asesiad Semester Traethawd  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dylai myfyrwyr fedru deall syniadau ieithegol elfennol.

Disgrifiad cryno

Ieitheg, gyda'r pwyslais ar sut i'w defnyddio ym meysydd hanes, onomasteg, arysgrifau, hanes llenyddiaeth, astudiaethau testunol, ayyb. Elfennau ieitheg yr ieithoedd Celtaidd cynnar, gan gynnwys seineg, ffonoleg, morffoleg, cystrawen.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6