Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
SC33200
Teitl y Modiwl
Prosiect Ymchwil Cwnsella
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ffurfen Moeseg  1000 o eiriau  10%
Asesiad Ailsefyll Adroddiad Ysgrifenedig  9000 o eiriau  90%
Asesiad Semester Adroddiad Ysgrifenedig  9000 o eiriau  90%
Asesiad Semester Ffurfen Moeseg  1000 o eiriau  10%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Arddangos gallu i ddylunio astudiaeth ymchwil wreiddiol sy'n gysylltiedig â chwnsela a llunio damcaniaethau neu gwestiynau ymchwil, yn seiliedig ar lenyddiaeth flaenorol.

Aseswch y llenyddiaeth yn yr ardal yn feirniadol ac archwiliwch oblygiadau'r llenyddiaeth honno i'r astudiaeth.

Dangos ymwybyddiaeth o faterion moesegol trwy gymeradwyo cynnig y prosiect yn llwyddiannus gan bwyllgor moeseg yr Adran/Sefydliad, ac wrth gynnal yr ymchwil, trin data, ac ysgrifennu a lledaenu canlyniadau wedi hynny.

Nodi, cyfiawnhau, a defnyddio a disgrifio'n briodol ddulliau ar gyfer casglu a dadansoddi data, ac fel y gellir ailadrodd yr astudiaeth yn llawn.

Cyflwyno'r canlyniadau'n gywir ac yn briodol, a gwerthuso'r canfyddiadau'n feirniadol mewn perthynas ag ymchwil sy'n bodoli eisoes.

Ystyried unrhyw gyfyngiadau, goblygiadau a chymwysiadau o ganfyddiadau ymchwil a sut y gellir datblygu'r astudiaeth mewn ymchwil yn y dyfodol.

Cyfleu'r canfyddiadau mewn adroddiad ysgrifenedig.

Dogfennu, cynnal a gallu dangos tystiolaeth o gofnod priodol a thrylwyr o'r broses ymchwil, o'r syniad cychwynnol i ysgrifennu'r ymchwil.

Disgrifiad cryno

Disgwylir i fyfyrwyr wneud y gwaith angenrheidiol i ddylunio, cynllunio a chynnal astudiaeth yn seiliedig ar gwestiwn ymchwil addas yn ymwneud â chwnsela gyda chymorth goruchwyliwr. Rôl y goruchwyliwr yw rhoi arweiniad i'r myfyriwr drwy gydol y prosiect, ond anog y myfyrwyr i weithio mor annibynnol â phosibl. Gall faint o amser a dreulir ar y prosiect amrywio yn ôl natur yr astudiaeth, ond dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio o leiaf 400 awr yn gweithio ar eu prosiect.

Cynnwys

Mae cydrannau a addysgir yn gyfyngedig i’r modiwl sy’n canolbwyntio ar y canlynol:

Y broses oruchwylio a moeseg ymchwil

Ysgrifennu eich traethawd hir

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu proffesiynol Students will understand the importance of information and clear communication and how to exploit these. They will know how to use the many sources of information available and how to use the most appropriate form of communication to the best advantage. They will learn to be clear and direct in their aims and objectives. They will learn to consider only that which is relevant to the topic and to focus on the objectives of their argument or discussion. Students will be expected to submit t
Datrys Problemau Creadigol Independent project work and problem solving will be one of the central goals of the module; the identification of a research topic with associated research hypotheses/questions will require the student to develop independent research skills as well as problem solving skills. The ability of students to solve problems will be developed and assessed by asking them to: adopt differing points of view; organize data and estimate an answer to the problem; consider case studies; reason logically
Sgiliau Pwnc-benodol The submission of a project report/thesis will reflect the independent research skills of the student. The need to locate appropriate research resources and write up the results will also facilitate research skills. A final research project/thesis will ensure that an assessment of the student's ability to work alone can be undertaken.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6