Cynllunio

Croeso i weddalennau’r Adran Gynllunio a Llywodraethiant

O fewn i’r adran wasanaeth hon mae pedwar tîm; Cynllunio, Adrodd a Dadansoddi Data, Uned Rheoli Prosiectau a Newid.

Ar lefel y Weithrediaeth, yr Cyfadrannau, a’r Adrannau mae Cynllunio yn cynorthwyo i ddatblygu gweithgareddau a strategaethau cynllunio a’u rhoi ar waith, gan prosiectau strategol.