Aelodaeth

Pwy all ymuno â Brynamlwg?

Mae aelodaeth ar gael ar gyfer:

 

 1. Holl weithwyr Prifysgol Aberystwyth (unrhyw un sy'n cael ei gyflogi gan y brifysgol).
 2. Unrhyw un a gyflogir gan y sefydliadau cysylltiedig canlynol:
  • Coleg Ceredigion
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
  • Aber Instruments
 3. Holl fyfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Aberystwyth
 4. Unrhyw un arall sy'n cael ei noddi gan 2 aelod o'r clwb
 5. Holl bobl sydd wedi ymddeol neu ddigyflog ac sy'n byw yn yr ardal

Faint yw cost aelodaeth?

Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg o 1 Tachwedd i 31 Hydref pob blwyddyn. Bydd pobl sydd yn ymuno ar ganol y flwyddyn aelodaeth yn talu pro rata

 • Cost tanysgrifiad Llawn yw £39 y flwyddyn
 • Cost tanysgrifiad i aelodau wedi ymddeol neu ddigyflog yw £19.50 y flwyddyn (Archeb Barhaol - £18.00)
 • Cost tanysgrifiad dros dro yw £5 yr mis
 • Gall priod neu bartneriaid ymuno yr un amser ag aelodau Perthynol heb gost ychwanegol
 • Gall staff PA dalu drwy ddidyniadau misol o'u cyflog
 • Cost tanysgrifiad ôl-raddedig yw £5.00 y flwyddyn

Sut ydw i'n ymuno?

Gallwch ymuno naill ai:

 • Ar y Clwb yn bersonol - siaradwch â staff y bar
 • Wrth lawrllwytho, argraffu a llenwi'r ffurflen gais berthnasol isod
 • Trwy gysylltu â cccspa@aber.ac.uk

Mae ffurflenni cais ar gael fel a ganlyn:

Dychwelwch yr holl ffurflenni at yr Ysgrifennydd Aelodaeth, Clwb Brynamlwg, Cefn Llan, Aberystwyth, SY23 3AP.

Cynigion Arbennig