Cynlluniau Astudio

MENG  Engineering Physics (with integrated year in industry) [168F]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Meistr Integredig - iawn o 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 5 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

PH10020

Dynamics, Waves and Heat

or
FG10020

Dynameg, Tonnau a Gwres

PH15700

Laboratory Techniques for Experimental Physics (20 Credits)

or
FG15700

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd)

PH16210

Algebra and Differential Equations

or
FG16210

Algebra a Hafaliadau Differol

PH19510

Communication and Technology

Semester 2
MP11010

Further Algebra and Calculus

or
MT11010

Algebra a Chalcwlws Pellach

PH11120

Forces and Energy

or
FG11120

Grymoedd ac Egni

PH12910

Physics Career Planning and Skills Development

or
FG12910

Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Ffiseg

PH14310

Modern Physics

PH15720

Laboratory Techniques for Experimental Physics (20 Credits)

or
FG15720

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd)

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH21510

Thermodynamics

PH24520

Sensors, Electronics & Instrumentation

PH26600

Numerical Techniques for Physicists

PM26020

Mathematical Physics

or
FG26020

Ffiseg Mathemategol

Semester 2
PH22010

Optics

PH22510

Electricity and Magnetism

or
FG22510

Trydan a Magnetedd

PH23010

Principles of Quantum Mechanics

PH25720

Practical Research Skills

or
FG25720

Sgiliau Ymchwil Ymarferol

PH26620

Numerical Techniques for Physicists

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PHS0100

Year In Industry

PHS0200

Year In Industry

Semester 2
PHS0160

Year In Industry

PHS0260

Year In Industry

Blwyddyn 4  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS33020

Systems Engineering

PH32410

Concepts in Condensed Matter Physics

PH33000

Particles, Quanta and Fields

PH33310

Engineering Control Theory

PH37000

Project (with project management)

or
FG37000

Prosiect (gyda rheoli prosiect)

Semester 2
PH33020

Particles, Quanta and Fields

PH33610

Semiconductor Technology

PH37040

Project (with project management)

or
FG37040

Prosiect (gyda rheoli prosiect)

PH38210

Professional Skills in Engineering

Blwyddyn Olaf  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PHM5800

Major Project

or
FGM5800

Prif Brosiect

Semester 2
PHM5860

Major Project

or
FGM5860

Prif Brosiect

PHM7020

Advanced Research Topics

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
CHM5720

Internet Technologies

CSM6120

Fundamentals of Intelligent Systems

FGM6420

Sgiliau Uwch Mewn Ffiseg

PHM2510

Electromagnetic Theory

PHM3010

Advanced Quantum Physics

PHM6420

Advanced Skills in Physics

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal