Cynlluniau Astudio

BENG  Engineering Physics [179H]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

PH10020

Dynamics, Waves and Heat

or
FG10020

Dynameg, Tonnau a Gwres

PH15700

Laboratory Techniques for Experimental Physics (20 Credits)

or
FG15700

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd)

PH16210

Algebra and Differential Equations

or
FG16210

Algebra a Hafaliadau Differol

PH19510

Communication and Technology

Semester 2
MP11010

Further Algebra and Calculus

or
MT11010

Algebra a Chalcwlws Pellach

PH11120

Forces and Energy

or
FG11120

Grymoedd ac Egni

PH12910

Physics Career Planning and Skills Development

or
FG12910

Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Ffiseg

PH14310

Modern Physics

PH15720

Laboratory Techniques for Experimental Physics (20 Credits)

or
FG15720

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd)

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH21510

Thermodynamics

PH24520

Sensors, Electronics & Instrumentation

PH26600

Numerical Techniques for Physicists

PM26020

Mathematical Physics

or
FG26020

Ffiseg Mathemategol

Semester 2
PH22010

Optics

PH22510

Electricity and Magnetism

or
FG22510

Trydan a Magnetedd

PH23010

Principles of Quantum Mechanics

PH25720

Practical Research Skills

or
FG25720

Sgiliau Ymchwil Ymarferol

PH26620

Numerical Techniques for Physicists

Blwyddyn Olaf  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS33020

Systems Engineering

PH32410

Concepts in Condensed Matter Physics

PH33000

Particles, Quanta and Fields

PH33310

Engineering Control Theory

PH37000

Project (with project management)

or
FG37000

Prosiect (gyda rheoli prosiect)

Semester 2
PH33020

Particles, Quanta and Fields

PH33610

Semiconductor Technology

PH37040

Project (with project management)

or
FG37040

Prosiect (gyda rheoli prosiect)

PH38210

Professional Skills in Engineering

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal