Cynlluniau Astudio

BA  International Relations and Climate Change (with integrated year in industry) [37LF]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2021/2022 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2022/2023)

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16620

Climate and Climate Change

IP12420

Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills

or
GW12420

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd

Semester 2
IP12520

Globalization and Global Development

or
GW12520

Globaleiddio a Datblygiad Byd-eang

Blwyddyn 1  Opsiynau

Single Honours students must take 60 credits (3 modules) of optional modules from the list below. Students may take 1 x 20 credit module outside the Department.

Semester 1
GW12620

Y Tu ôl i'r Penawdau

IP12620

Behind the Headlines

IP12820

The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789

Semester 2
CY11020

Ymwneud â'ch pwnc yn Gymraeg: sgiliau dwyieithog ar gyfer y brifysgol a'r gweithle

EN19920

Interdisciplinary Approaches to Climate Change

GW12920

Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain

IP10320

War, Strategy and Intelligence

IP12920

Politics in the 21st Century

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CD20220

Graduate Career and Professional Development

IP20720

Climate Change and International Politics in the Anthropocene

Semester 2
IP20120

International Relations: Perspectives and Debates

or
GW20120

Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau

IP22320

The Governance of Climate Change: Simulation Module

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take 40 credits (2 modules) of optional modules from the list of those made available at pre-registration. Students may take 1 x 20 credit module outside the Department.

Semester 1
EN21220

Literature and Climate in the Nineteenth Century

GQ23820

Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?

GW25820

Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell

IP23620

European Security in 21st Century

IP25320

Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918

IP26020

The Past and Present of US Intelligence

IP26720

Gender, Conflict and Security

IP29220

International Politics and Global Development

IP29620

Women and Global Development

IQ20920

The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present

IQ22620

Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: The Diplomacy of Decline

IQ23820

UK Politics Today: A Union Under Strain?

IQ24320

Economic Diplomacy and Leadership

IQ25520

Global Politics and the Refugee Regime

IQ26020

The Politics and Paradoxes of International Organisations

Semester 2
EN21120

Contemporary Writing and Climate Crisis

GQ23920

Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw

GW29920

Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti

IP20420

International Politics and the Nuclear Age

IP21320

The Arab-Israeli Wars

IP22720

The Long Shadow of the Second World War

IP28820

Britain and Ireland in War and Peace since 1800

IP29820

China From the Opium War to the Present

IP29920

Nationalism in Theory and Practice

IQ20020

Race in Global Politics

IQ23920

People and Power: Understanding Comparative Politics Today

IQ24420

Knowing about Violent Conflict in International Politics

IQ25120

Strategy, Intelligence and Security in International Politics

IQ25620

Refugee Simulation

IQ27120

Middle Powers in the Global Political Economy

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
IPS1100

Work Placement

IPS1200

Work Placement

Semester 2
IPS1160

Work Placement

IPS1260

Work Placement

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
IP30000

Dissertation

or
GW30000

Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig

Semester 2
IP30040

Dissertation

or
GW30040

Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Single Honours students must take 80 credits (4 modules) of optional modules from those made available at pre-registration. Students may take 1 x 20 credit module outside the Department.

Semester 1
BR33420

Global Biodiversity Conservation

GQ33820

Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GW35820

Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell

IP30720

Climate Change and International Politics in the Anthropocene

IP33620

European Security in the 21st Century

IP36020

The Past and Present of US Intelligence

IP36720

Gender, Conflict and Security

IP39620

Women and Global Development

IQ30920

The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present

IQ32620

Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: the Diplomacy of Decline:

IQ33820

UK Politics Today: A Union Under Strain?

IQ34320

Economic Diplomacy and Leadership

IQ35520

Global Politics and the Refugee Regime

IQ36020

The Politics and Paradoxes of International Organisations

Semester 2
GW39920

Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti

IP30420

International Politics and the Nuclear Age

IP31320

The Arab-Israeli Wars

IP31820

Russian Security in the 21st Century

IP32720

The Long Shadow of the Second World War

IP38820

Britain and Ireland in War and Peace since 1800

IP39820

China From the Opium War to the Present

IP39920

Nationalism in Theory and Practice

IQ30020

Race in Global Politics

IQ34420

Knowing about Violent Conflict in International Politics

IQ35620

Refugee Simulation

IQ37120

Middle Powers in the Global Political Economy

WR31820

Crisis Writing

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal