Cynlluniau Astudio

BSC  Animal Behaviour (with integrated year in industry) [C122]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2017/2018

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR15700

Skills for Wildlife Scientists

or
BG15700

Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Bywyd Gwyllt

BR16700

Comparative Animal Physiology

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR15420

Disease Diagnosis and Control

BR15720

Skills for Wildlife Scientists

or
BG15720

Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Bywyd Gwyllt

BR16720

Comparative Animal Physiology

BR19320

Ecology and Conservation

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR21620

Animal Behaviour

BR27120

Veterinary Health

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR23920

Behavioural Ecology

BR26820

Vertebrate Zoology

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits (Note: due to limited spaces on field courses, attendance must be agreed in advance with the module co-ordinator)

Semester 1
BR25420

Invertebrate Zoology

BR25520

An Introduction to Landscape Ecology and Geographic Information Systems

Semester 2
BR23820

Tropical Zoology Field Course

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRS0000

Integrated Year in Industry

BRS0100

Integrated Year in Industry

Semester 2
BRS0060

Integrated Year in Industry

BRS0160

Integrated Year in Industry

Blwyddyn Olaf  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR30220

Advanced Animal Behaviour

BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR35120

Behaviour and Welfare of Domesticated Animals

BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits (Note: due to limited spaces on field courses, attendance must be agreed in advance with the module co-ordinator)

Semester 1
BR33920

Population and Community Ecology

BR34920

Animal Behaviour Field Course

BR35320

Behavioural Neurobiology

Semester 2
BR34520

Wildlife Conservation

BR36820

Veterinary Pharmacology and Disease Control

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal