Cynlluniau Astudio

BSC  Human Biology and Health [C19F]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16320

Human Physiological Systems

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17400

Skills in Nutrition, and Science Communication

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR16020

Research designs to assess and monitor clients

BR16120

Psychology of physical activity and health.

BR17420

Skills in Nutrition, and Science Communication

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR27420

Sport & Exercise Physiology

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR22220

Immunology

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 3  Opsiynau

Choose 60 credits

Semester 1
BR20620

Applied Molecular Biology and Bioinformatics

BR26520

One Health Microbiology

BR26620

Proteins and Enzymes

Semester 2
BG24720

Sgiliau Ymarferol a Proffesiynol ym Microbioleg

BR22520

Sport and Exercise Nutrition

BR24720

Practical and Professional Skills in Microbiology

BR25920

Cell and Cancer Biology

BR27020

Physical Activity for Health

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 80 credits

Semester 1
BR30920

Applied Sports Nutrition

BR32020

Injury and Rehabilitation

BR36120

Molecular Pharmacology

BR37120

Bioinformatics and Functional Genomics

BR37420

Technological advances in sport, exercise and health

Semester 2
BR33720

Microbial Pathogenesis

BR33820

Parasitology

BR34420

Training and Performance Enhancement

BR36020

Molecular Biology of Development

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal