Cynlluniau Astudio

BSC  Genetics and Biochemistry [CC4F]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16700

Comparative Animal Physiology

BR16800

Skills for Biologists

or
BG16800

Sgiliau ar gyfer Biolegwyr

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR16720

Comparative Animal Physiology

BR16820

Skills for Biologists

or
BG16820

Sgiliau ar gyfer Biolegwyr

BR17320

Biological chemistry

BR19920

Microbial and Plant Diversity

or
BG19920

Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR20620

Applied Molecular Biology and Bioinformatics

BR26620

Proteins and Enzymes

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR21820

Chromosome Dynamics

BR22920

Practical Skills for Biochemists

BR25920

Cell and Cancer Biology

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn Olaf  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

BR37120

Bioinformatics and Functional Genomics

Semester 2
BR35520

Biotechnology

BR36020

Molecular Biology of Development

BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Semester 1
BR35820

Frontiers in Plant Science

BR36120

Molecular Pharmacology

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal