Cynlluniau Astudio

BSC  Animal Science [D306]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16900

Domestic Animal Anatomy and Physiology

BR17000

Introduction to Livestock Production and Science

or
BG17000

Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor Da Byw

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17200

Skills for Animal, Equine and Veterinary Bioscientists in Equine Exercise Physiology

or
BG17200

Sgiliau ar gyfer Biowyddonwyr Anifeiliaid, Ceffylau a Milfeddygol mewn Ffisioleg Ymarfer Corff Ceffy

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR15420

Disease Diagnosis and Control

BR16920

Domestic Animal Anatomy and Physiology

BR17020

Introduction to Livestock Production and Science

or
BG17020

Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor Da Byw

BR17220

Skills for Animal, Equine and Veterinary Bioscientists in Equine Exercise Physiology

or
BG17220

Sgiliau ar gyfer Biowyddonwyr Anifeiliaid, Ceffylau a Milfeddygol mewn Ffisioleg Ymarfer Corff Ceffy

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR20720

Applied Nutrition of Livestock, Horses and Companion Animals

or
BG20720

Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes

BR27120

Veterinary Health

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR22220

Immunology

BR25220

Animal Breeding: Genetics and Reproduction

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 2  Opsiynau

Equine Pathway

Semester 2
BR25320

Human, Equine and Canine Exercise Physiology and Locomotion

Blwyddyn 2  Opsiynau

Behaviour Pathway

Semester 1
BR21620

Animal Behaviour

Blwyddyn 2  Opsiynau

Livestock Pathway

Semester 1
BG20400

Systemau Cynhyrchu Da Byw

BR20400

Livestock Production Systems

Semester 2
BG20420

Systemau Cynhyrchu Da Byw

BR20420

Livestock Production Systems

Blwyddyn Olaf  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR34120

Veterinary Infectious Diseases

BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

BR36820

Veterinary Pharmacology and Disease Control

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Equine Pathway

Semester 1
BR32500

Equine Stud Management

BR35720

Equine Nutrition and Pasture Management

Semester 2
BR32520

Equine Stud Management

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Behaviour Pathway

Semester 1
BR35320

Behavioural Neurobiology

Semester 2
BR35120

Behaviour and Welfare of Domesticated Animals

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Livestock Pathway

Semester 1
BG30800

Gwyddor Cynhyrchu Da Byw

BG34800

Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth

BR30800

Livestock Production Science

BR34800

Advances in Agriculture

Semester 2
BG30820

Gwyddor Cynhyrchu Da Byw

BG34820

Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth

BR30820

Livestock Production Science

BR34820

Advances in Agriculture

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal