Cynlluniau Astudio

BSC  Agriculture (with integrated year in industry) [D401]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR10400

Business, Economics and Land Use

BR17000

Introduction to Livestock Production and Science

or
BG17000

Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor Da Byw

BR18000

Crop, grassland, soil and agricultural land management

or
BG18000

Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol

BR18400

Agricultural Technology and Farm Safety

or
BG18400

Technoleg Amaethyddol a Diogelwch Fferm

BR18800

Skills for the Agricultural Industry

or
BG18800

Sgiliau ar gyfer y Diwydiant Amaethyddol

Semester 2
BR10420

Business, Economics and Land Use

BR17020

Introduction to Livestock Production and Science

or
BG17020

Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor Da Byw

BR18040

Crop, grassland, soil and agricultural land management

or
BG18040

Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol

BR18420

Agricultural Technology and Farm Safety

or
BG18420

Technoleg Amaethyddol a Diogelwch Fferm

BR18820

Skills for the Agricultural Industry

or
BG18820

Sgiliau ar gyfer y Diwydiant Amaethyddol

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR20400

Livestock Production Systems

or
BG20400

Systemau Cynhyrchu Da Byw

BR21000

Farm Business Management and Appraisal

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

BR27600

Agronomy and Crop Improvement

or
BG27600

Agronomeg a Gwelliant Cnydau

Semester 2
BR20420

Livestock Production Systems

or
BG20420

Systemau Cynhyrchu Da Byw

BR21020

Farm Business Management and Appraisal

BR21920

Food, Farming and the Environment

or
BG21920

Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

BR27620

Agronomy and Crop Improvement

or
BG27620

Agronomeg a Gwelliant Cnydau

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
BG20720

Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes

BR20720

Applied Nutrition of Livestock, Horses and Companion Animals

BR23520

Controlled Environment Crop Production and Horticulture

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRS0000

Integrated Year in Industry

BRS0100

Integrated Year in Industry

Semester 2
BRS0060

Integrated Year in Industry

BRS0160

Integrated Year in Industry

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR31600

Farm Planning and Advanced Farm Management

BR34800

Advances in Agriculture

or
BG34800

Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth

Semester 2
BR31620

Farm Planning and Advanced Farm Management

BR34820

Advances in Agriculture

or
BG34820

Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth

Blwyddyn Olaf  Craidd TT/Opsiynau

Choose ONE of the following compulsory modules

Semester 1
BG36320

Adolygiad critigol

BG36400

Traethawd Estynedig

BR36320

Critical Review

BR36400

Research Project

Semester 2
BG36440

Traethawd Estynedig

BR36440

Research Project

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose either 40, or 60 credits

Semester 1
BG30800

Gwyddor Cynhyrchu Da Byw

BR30800

Livestock Production Science

BR37200

Crop and Grassland Production Science

Semester 2
BG30820

Gwyddor Cynhyrchu Da Byw

BR30420

Sustainable Land Management

BR30820

Livestock Production Science

BR37220

Crop and Grassland Production Science

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal