Cynlluniau Astudio

MRES  Agriculture [D410D3]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

  Craidd TT/Opsiynau

You must take this CORE module (for module details contact IBERSDL@aber.ac.uk)

Semester 1
BDM0120

Research Methods

Semester 2
BDM0120

Research Methods

Semester 3
BDM0120

Research Methods

  Opsiynau

Choose 40 optional credits (two modules). Listed below are the modules offered by Aberystwyth. Please contact IBERSDL@aber.ac.uk for details of elective modules that may be taken in place of these options.

Semester 1
BDM0320

Livestock Nutrition

BDM5820

Genetics and Genomics in Agriculture

BDM8320

Business Management for Rural Entrepreneurs

Semester 2
BDM5420

Livestock Production Science

BDM5620

Silage Science

BDM8420

Plant Breeding

Semester 3
BDM5120

Grassland Systems

BDM5920

Livestock Health and Welfare

BDM7520

Organic and Low Input Livestock Production

Rheolau Rhan 2

  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
BDM6060

MRes Research Project (A)

BDM6160

MRes Research Project (B)