Cynlluniau Astudio

BSC  Geography [F80F]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS01120

Information in a Post-Truth World

GS09520

How to be a Student 1

Semester 2
GS00820

Understanding Change - Environment, People, Places

GS09320

How to be a Student 2

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 40 credits (two modules)

Semester 1
GS00420

Environmental Management

GS09720

Introduction to Social Science

Semester 2
GS09620

The "Othered" Migrant: Social Science Perspectives

GS09820

Representing the Other: Cultures and Clashes

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS10000

Living in a Dangerous World

or
DA10000

Byw mewn Byd Peryglus

GS10220

Conflict and Change: the making of urban and rural spaces

or
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

GS11520

How to Build a Planet

or
DA11520

Sut i Greu Planed

GS13000

Researching the World: data collection and analysis

Semester 2
GS10020

Living in a Dangerous World

or
DA10020

Byw mewn Byd Peryglus

GS10520

Earth Surface Environments

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

GS14220

Place and Identity

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3  Craidd (70 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS20000

Geography Research Design and Fieldwork Skills

GS20510

Social Research Methods

or
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS20020

Geography Research Design and Fieldwork Skills

GS20410

Concepts for Geographers

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 3  Opsiynau

Choose 50 credits

Semester 1
DA20820

Astudio Cymru Gyfoes

DA22510

Geomorffoleg Afonol

GS22920

Placing Culture

GS23510

The Frozen Planet

GS25210

Catchment Systems

Semester 2
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS23020

Placing Politics

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS34000

Geography Dissertation

or
DA34000

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Semester 2
GS34040

Geography Dissertation

or
DA34040

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students may choose 80 credits from the following modules. Up to 20 credits may be taken from other appropriate modules in DGES or in the University.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS32020

Monitoring our Planet's Health from Space

GS33320

Everyday Social Worlds

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS37920

Memory Cultures: heritage, identity and power

Semester 2
DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30020

The psychosocial century

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS31120

Applied Environmental Management

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

GS36820

The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives

GS39120

Contemporary Global Migration

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal