Cynlluniau Astudio

BSC  Computer Science / Physical Geography [FG84]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS12020

Introduction to Programming

or
CC12020

Cyflwyniad i Raglennu

Semester 2
CS12320

Programming Using an Object-Oriented Language

or
CC12320

Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS10000

Living in a Dangerous World

or
DA10000

Byw mewn Byd Peryglus

GS11520

How to Build a Planet

or
DA11520

Sut i Greu Planed

Semester 2
GS10020

Living in a Dangerous World

or
DA10020

Byw mewn Byd Peryglus

GS10520

Earth Surface Environments

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 2
CC11010

Hanfodion Datblygu'r We

CC11110

Diogelwch Gwybodaeth

CS10720

Problems and Solutions

CS11010

Fundamentals of Web Development

CS11110

Information security

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
CS22120

Software Engineering

or
CC22120

Peirianneg Meddalwedd

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS21100

Physical Geography and Environmental Science Research Design and Fieldwork Skills

Semester 2
GS21120

Physical Geography and Environmental Science Research Design and Fieldwork Skills

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
CC21120

Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data

CS21120

Algorithm Design and Data Structures

Semester 2
CC24520

Python Gwyddonol

CS24520

Scientific Python

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23510

The Frozen Planet

GS23810

Quantitative Data Analysis

GS25210

Catchment Systems

Semester 2
BG21920

Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd

GS21010

Chemical Analysis of Natural Materials

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2  Dewis agored

Choose 20 credits, as advised by the computer science department.

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS34200

Geography Joint Honours/Major Project

or
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Semester 2
GS34220

Geography Joint Honours/Major Project

or
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
CS39620

Minor Project

or
CC39620

Prosiect Byr

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
GS32020

Monitoring our Planet's Health from Space

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

Semester 2
DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS31120

Applied Environmental Management

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

Blwyddyn Olaf  Dewis agored

Choose 40 credits, as advised by the computer science department.

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal