Cynlluniau Astudio

MSC  Statistics for Computational Biology [G499]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2014/2015

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRM4920

Frontiers in the Biosciences

CSM0120

Programming for Scientists

MAM5120

Statistical Concepts, Methods and Tools

Semester 2
BRM0520

Biotechnology for Business

CSM6420

Machine Learning for Intelligent Systems

MAM5220

Statistical Techniques for Computational Scientists

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

You must take one of the following project modules, as advised by your department

Semester 3
BRM3560

M.Sc. Dissertation

CSM9060

Dissertation

MAM9060

Dissertation