Cynlluniau Astudio

BSC  Criminology and Sociology [ML93]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS15120

Thinking Sociologically

Semester 2
GS14220

Place and Identity

GS16120

Key Concepts in Sociology

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC12220

Introduction to Criminology

or
CT12220

Cyflwyniad i Droseddeg

LC13120

Essential Skills for Criminologists

or
CT13120

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr

Semester 2
LC10320

Crime Control and Prevention

or
CT10320

Rheoli ac Atal Troseddu

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS24220

Understanding (in)equality and (in)justice

Semester 2
GS25020

Introduction to Social Theory

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
LC25720

Quantitative Research Skills

or
CT25720

Sgiliau Ymchwil Meintiol

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits from the following modules. (Students can choose to study a maximum of 20 credits from appropriate modules offered elsewhere in the University with the permission of the relevant scheme co-ordinators.)

Semester 1
DA20820

Astudio Cymru Gyfoes

GS22920

Placing Culture

Semester 2
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS23020

Placing Politics

GS23710

Geographical Information Systems

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
CT20120

Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

CT21920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT22500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

LC20120

Legal and Criminal Justice Systems

LC21920

Cybercrime and Cybersecurity

LC22020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC22500

Criminal Justice Placement

LC26420

Family and Child Law

LC26520

Principles of Evidence

LC28120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC29120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT20520

Cyfraith Troseddol

CT22520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT23020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

CT26120

Troseddau & Chyfiawnder Ieuenctid

LC20520

Criminal Law

LC22320

Wrongful convictions in criminological context

LC22520

Criminal Justice Placement

LC23020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC24020

Psychology and Crime

LC26120

Youth Crime and Justice

LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC27620

Humanitarian Law

LC27920

Sports Law and Society

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits from the following modules. (Students can choose to study a maximum of 20 credits from appropriate modules offered elsewhere in the University with the permission of the relevant scheme co-ordinators.)

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS37920

Memory Cultures: heritage, identity and power

Semester 2
GS36820

The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives

GS39120

Contemporary Global Migration

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Option 1: The following 60 credits are core (empirically-based dissertation)

Semester 1
CT30100

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

GS33320

Everyday Social Worlds

LC30100

Empirically Based Criminology Dissertation

Semester 2
CT30140

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

LC30140

Empirically Based Criminology Dissertation

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Option 2: The following 60 credits are core (non-empirically-based dissertation)

Semester 1
CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

GS33320

Everyday Social Worlds

LC37120

Critical and Radical Criminology

LC39000

Law and Criminology Dissertation

Semester 2
CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC39020

Law and Criminology Dissertation

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
CT31920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

LC31920

Cybercrime and Cybersecurity

LC32020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC36420

Family and Child Law

LC36520

Principles of Evidence

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC37120

Critical and Radical Criminology

LC38120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC39120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT30520

Cyfraith Troseddol

CT36120

Trosedd & Chyfiawnder Ieuenctid

CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

LC30520

Criminal Law

LC32320

Wrongful convictions in criminological context

LC33020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC34020

Psychology and Crime

LC36120

Youth Crime and Justice

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37620

Humanitarian Law

LC37920

Sports Law and Society

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal