Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CT30140
Module Title
Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg
Academic Year
2024/2025
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)
Pre-Requisite
Pre-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Reading List

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd estynedig  10,000-12,000 o eiriau  85%
Semester Assessment Cyflwyniad yng nghynhadledd y myfyrwyr  8-10 munud  15%
Supplementary Assessment Cyflwyniad poster a cyfiawnhad  1500 o eiriau  15%
Supplementary Assessment Traethawd estynedig  10,000-12,000 o eiriau  85%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Cynllunio cwestiwn ymchwil y gellir ei brofi drwy brosiect empeiraidd

Dangos gallu i osod y cwestiwn hwnnw o fewn cyd-destun damcaniaethol

Dangos gallu i gynnal arolwg effeithiol o’r maes

Dangos gallu i ddewis a chynllunio’r fethodoleg fydd yn taflu goleuni ar y cwestiwn/cwestiynau ymchwil orau

Nodi a thrafod y problemau methodolegol cyffredin

Casglu data

Dadansoddi a gwerthuso data ymchwil yn feirniadol

Dangos gallu i ddehongli canfyddiadau

Dod i gasgliadau sy’n seiliedig ar y canfyddiadau

Sicrhau bod y data’n cefnogi’r casgliadau yn glir

Gosod canfyddiadau yng nghyd-destun ehangach damcaniaeth a pholisi

Darparu cyflwyniad rhesymegol a chlir ac ysgrifennu eu canfyddiadau.

Adolygu corff cydlynol o wybodaeth yn feirniadol a’i gyflwyno i gynulleidfa

Brief description

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddylunio ac ysgrifennu prosiect ymchwil empirig trylwyr mewn Troseddeg.

Content

Dewisir y pwnc ymchwil gan y myfyriwr ar gyngor gan staff.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Disgwylir i fyfyrwyr gasglu a dadansoddi data
Communication Disgwylir i’r myfyrwyr gyflwyno gwaith ysgrifenedig ar ffurf traethawd estynedig ac asesir eu sgiliau cyfathrebu llafar trwy’r cyflwyniadau
Improving own Learning and Performance Anogir y myfyrwyr i ymarfer a phrofi eu dysgu eu hunain a’u gallu i ddefnyddio a rhyngweithio â’r deunyddiau trwy ddysgu rhagweithiol yn y sesiynau
Information Technology Wrth baratoi ar gyfer yr aseiniadau bydd gofyn i’r myfyrwyr ddefnyddio cronfeydd data’r llyfrgell a chronfeydd data electronig a meddalwedd eraill.
Personal Development and Career planning Mae’r traethawd estynedig empeiraidd yn ffordd dda o ddysgu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer eu cyflogaeth a/neu yrfaoedd ôl-raddedig yn y dyfodol.
Problem solving Canfod data ac adnoddau
Research skills Mae troseddeg o reidrwydd yn gofyn am ddull rhyngddisgyblaethol o weithio, felly bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ddulliau ymchwil mewn nifer o feysydd pwnc gwahanol. Byddant yn cael eu cefnogi a'u hannog i ddatblygu sgiliau ymchwil yn y meysydd hyn. Fe'u hanogir i ddarllen yn eang ac i ddod o hyd i ddeunyddiau yn y llyfrgell ac ar-lein
Subject Specific Skills Sgiliau ymchwil yn cynnwys: chwilio cronfeydd data, dulliau casglu, dadansoddi ac ysgrifennu
Team work Yn ystod y seminarau gall myfyrwyr gydweithio ar bwnc penodol

Notes

This module is at CQFW Level 6