Cynlluniau Astudio

LLB  Law and Criminology [MM91]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC10120

Legal and Criminal Justice Systems

or
CT10120

System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

LC10420

Legal Skills and Research

or
CT10420

Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol

LC12220

Introduction to Criminology

or
CT12220

Cyflwyniad i Droseddeg

Semester 2
LC10320

Crime Control and Prevention

or
CT10320

Rheoli ac Atal Troseddu

LC10520

Criminal Law

or
CT10520

Cyfraith Droseddol

Blwyddyn 1  Opsiynau

Students must take one of the following modules dependant on language preference:

Semester 2
CT11120

Cyfraith Camwedd

CT13820

Cyfraith Cytundebau

CT14120

Troseddeg ar Waith

LC11120

Tort

LC13620

Foundations of Psychology

LC13820

Contract Law

LC14120

Criminology in Action

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students can take 120 credits of optional modules from the range available within the Department. If you wish to have the Foundations of Law (FoL) as part of your degree, you MUST take and pass the following modules: Tort Law, Contract Law, Criminal Law, EU Law, Public Law, Land Law, Equity and Trusts, and Human Rights (these modules are available at different levels). For students starting their degree in 2019, 2020 or 2021 who wish to obtain a ‘Qualifying Law Degree’, Human Rights (which is available at Level 2 and Level 3 and runs in alternate years) will be necessary as part of the 180 credits of ‘Foundation of Legal Knowledge’ subjects.

Blwyddyn 2  Opsiynau

Law subject module options (Language preference English LC / Welsh CT):

Semester 1
CT20620

Cyfraith Gyhoeddus

CT24920

Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau

LC20620

Public Law

LC24920

Equity and Trusts

LC26220

Commercial Law

LC26420

Family and Child Law

LC26520

Principles of Evidence

LC26820

Labour Law

LC26920

International Law

Semester 2
CT20720

Cyfraith Ewrop

CT20820

Cyfraith a Pholisi Cymru

CT21120

Cyfraith Camwedd

CT23820

Cyfraith Cytundebau

CT24820

Cyfraith Tir

LC20720

European Law

LC21120

Tort

LC23820

Contract Law

LC24820

Land Law

LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC27620

Humanitarian Law

LC27920

Sports Law and Society

LC28620

Intellectual Property Law

Blwyddyn 2  Opsiynau

Criminology subject module options (Language preference English LC / Welsh CT):

Semester 1
CT21920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT22500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

LC21920

Cybercrime and Cybersecurity

LC22020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC22500

Criminal Justice Placement

LC26420

Family and Child Law

LC26520

Principles of Evidence

LC28120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC29120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT22520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT23020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

CT26120

Troseddau & Chyfiawnder Ieuenctid

LC22320

Wrongful convictions in criminological context

LC22520

Criminal Justice Placement

LC23020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC24020

Psychology and Crime

LC26120

Youth Crime and Justice

LC27920

Sports Law and Society

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC39000

Law and Criminology Dissertation

or
CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

Semester 2
LC39020

Law and Criminology Dissertation

or
CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students can take 100 credits of optional modules from the range available within the Department. If you wish to have the Foundations of Law (FoL) as part of your degree, you MUST take and pass the following modules: Tort Law, Contract Law, Criminal Law, EU Law, Public Law, Land Law, Equity and Trusts, and Human Rights (these modules are available at different levels). For students starting their degree in 2019, 2020 or 2021 who wish to obtain a ‘Qualifying Law Degree’, Human Rights (which is available at Level 2 and Level 3 and runs in alternate years) will be necessary as part of the 180 credits of ‘Foundation of Legal Knowledge’ subjects.

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Law subject module options (Language preference English LC / Welsh CT):

Semester 1
CT30620

Cyfraith Gyhoeddus

CT34920

Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau

CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

LC30620

Public Law

LC31320

Principles of Professional Conduct, Public & Administrative Law, Legal System of England & Wales & L

LC31420

Business Law and Practice and Solicitors Accounts

LC31520

Dispute Resolution in Contract and Tort

LC34920

Equity and Trusts

LC36220

Commercial Law

LC36420

Family and Child Law

LC36520

Principles of Evidence

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC36820

Labour Law

LC36920

International Law

Semester 2
CT30720

Cyfraith Ewrop

CT30820

Cyfraith a Pholisi Cymru

CT34820

Cyfraith Tir

CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

LC30720

European Law

LC31620

Criminal Law and Practice

LC31720

Trusts, Wills and the Administration of Trusts and Estates

LC31820

Property Law and Practice

LC34820

Land Law

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37620

Humanitarian Law

LC37920

Sports Law and Society

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Criminology subject module options (Language preference English LC / Welsh CT):

Semester 1
CT31920

Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch

CT32500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

LC31920

Cybercrime and Cybersecurity

LC32020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC32500

Criminal Justice Placement

LC36520

Principles of Evidence

LC37120

Critical and Radical Criminology

LC38120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC39120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT30520

Cyfraith Troseddol

CT32520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT33020

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

CT36120

Trosedd & Chyfiawnder Ieuenctid

LC30520

Criminal Law

LC32320

Wrongful convictions in criminological context

LC32520

Criminal Justice Placement

LC33020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC34020

Psychology and Crime

LC36120

Youth Crime and Justice

LC37920

Sports Law and Society

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

In relation to the SQE modules available in the final year, students may take up to four of the SQE modules, or up to five SQE modules if they have taken Land Law / Cyfraith Tir or Equity and Trusts / Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedau in Year 2.

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students should note the pre-requisite modules for LC31720 Trusts, Wills and the Administration of Estates and Trusts (Equity and Trusts / Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedau) and LC31820 Property Law and practice (Land Law / Cyfraith Tir)

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal