Cynlluniau Astudio

MSC  International Business and Marketing [N128]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (160 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ABM5320

People and Organizations

ABM7120

Marketing Managment Strategy

Semester 2
ABM1120

Financial Analysis and Decision Making

ABM3220

International Business Environment

ABM7220

Global Marketing

Semester 3
ABM5560

Managerial Report

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose one of these modules

Semester 1
ABM2920

Project Management Tools and Techniques

LAM0720

International Commercial Law