Cynlluniau Astudio

PHD  Cymraeg [Q5562]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2002/2003

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PGM0210

Principles of Research Design

PGM0410

Ways of Reading

or
MOR0510

Dulliau Darllen