Cynlluniau Astudio

BSC Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) [F805]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (120 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

DA11000

Byw gyda newid byd-eang

DA11520

Sut i Greu Planed

GS13000

Researching the World: data collection and analysis

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

DA11220

Methodoleg Maes Amgylcheddol

GS10520

Earth Surface Environments

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (80 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

GS20410

Concepts for Geographers

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2 Opsiynau

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis 40 credyd o'r modiwlau isod:

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

DA22810

Daearberyglon

GS22920

Placing Culture

GS23510

The Frozen Planet

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Semester 2
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS21910

Reconstructing Past Environments

Blwyddyn 3 Craidd (120 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GGS0000

Abroad Year Credits

GGS0100

Abroad Year Credits

Semester 2
GGS0060

Abroad Year Credits

GGS0160

Abroad Year Credits

Blwyddyn Olaf Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
DA34000

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Semester 2
DA34040

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis 80 credyd o'r rhestr isod. Gall hyd at 20 credyd fod o'r rhestr, neu o fodiwlau addas a gynigir yn ADGD neu yn y Brifysgol.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS31120

Applied Environmental Management

GS32020

Earth Observation from Satellites and Aircraft

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

GS36220

Landscapes of British Modernity

GS37920

Geographies of Memory

GS39120

Contemporary Global Migration

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS32120

Sedimentary Environments

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

GS36820

Geographies of the Global Countryside

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS38420

World Regional Islam

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal