Cynlluniau Astudio

BSC  Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) [F805]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2020/2021 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2021/2022)

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (70 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

DA25400

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
DA25420

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

GS20410

Concepts for Geographers

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2  Opsiynau

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis 50 credyd o'r modiwlau isod:

Semester 1
DA20820

Astudio Cymru Gyfoes

DA22510

Geomorffoleg Afonol

GS23510

The Frozen Planet

Semester 2
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
DA34000

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Semester 2
DA34040

Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Gall myfyrwyr ddewis 80 credyd o'r rhestr isod. Gall hyd at 20 credyd fod o fodiwlau addas a gynigir yn ADGD neu yn y Brifysgol.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS32020

Monitoring our Planet's Health from Space

GS33320

Everyday Social Worlds

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

GS36220

Modern British Landscapes

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

Semester 2
DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30020

The psychosocial century

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS31120

Applied Environmental Management

GS36820

The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives

GS37920

Memory Cultures: heritage, identity and power

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal