Cynlluniau Astudio

MSC  Remote Sensing and GIS [F994]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun - iawn o 2004/2005

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (180 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
EAM0020

Living Earth: Environmental Monitoring

EAM1120

Advanced Research Skills 1: science communication and data analysis

EAM4020

Fundamentals of Remote Sensing and GIS

Semester 2
EAM2920

Applications of Remote Sensing and GIS

EAM3820

Applied Geospatial Skills in Industry

EAM5520

Machine Learning for Geospatial Applications

Semester 3
EAM3060

Research Dissertation in Geographical Information Systems/Remote Sensing