Cynlluniau Astudio

BSC Physical Geography / Mathematics [FG81]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Prif Ysgoloriaeth CCC; Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 2
GS10520

Earth Surface Environments

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following mathematics modules. Choose your preferred language.

Semester 1
MA10510

Algebra

MP10610

Calculus

MT10510

Algebra

MT10610

Calcwlws

Semester 2
MA11110

Mathematical Analysis

MP11010

Further Algebra and Calculus

MT11010

Algebra a Chalcwlws Pellach

MT11110

Dadansoddi Mathemategol

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following geography modules. Choose your preferred language.

Semester 1
DA11000

Byw gyda newid byd-eang

DA11520

Sut i Greu Planed

GS11000

Living with Global Change

GS11520

How to Build a Planet

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS11020

Living with Global Change

Blwyddyn 1 Opsiynau

Choose 20 credits from the mathematics list below. You must take either MA10110 and MA11210; or MA10310 and MA11310. (Choose your preferred language, where applicable.)

Semester 1
MA10110

Coordinate and Vector Geometry

MA10310

Probability

MT10110

Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd

MT10310

Tebygoleg

Semester 2
MA11210

Differential Equations

MA11310

Statistics

MT11210

Hafaliadau Differol

MT11310

Ystadegaeth

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following mathematics modules. Choose your preferred language.

Semester 2
MA21410

Linear Algebra

MA21510

Complex Analysis

MT21410

Algebra Llinol

MT21510

Dadansoddiad Cymhlyg

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following module. Choose your preferred language.

Semester 1
DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS22100

Level 2 Geography Tutorial

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS22110

Level 2 Geography Tutorial

Blwyddyn 2 Opsiynau

Choose 30 credits from the list below:

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

DA22810

Daearberyglon

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23510

The Frozen Planet

GS25210

Catchment Systems

Semester 2
DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

GS21010

Chemical Analysis of Natural Materials

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS22420

Geography Fieldwork

GS22810

Geohazards

Blwyddyn 2 Opsiynau

Choose 40 credits of optional mathematics modules, EITHER from Block A, OR BLOCK B.

Blwyddyn 2 Opsiynau

BLOCK A: (Choose your preferred language, if applicable)

Semester 1
MA20110

Real Analysis

MA20310

Introduction to Abstract Algebra

MA26010

Distributions and Estimation

MA26600

Applied Statistics

MT20110

Dadansoddiad Real

Semester 2
MA26620

Applied Statistics

Blwyddyn 2 Opsiynau

BLOCK B: (Choose your preferred language, if applicable)

Semester 1
MA20110

Real Analysis

MA20310

Introduction to Abstract Algebra

MA25200

Introduction to Numerical Analysis and its applications

MT20110

Dadansoddiad Real

Semester 2
MA25220

Introduction to Numerical Analysis and its applications

MA25610

Hydrodynamics 1

MA25710

Advanced Dynamics

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

You must take the following module. Choose your preferred language.

Semester 1
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

GS34200

Geography Joint Honours/Major Project

Semester 2
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

GS34220

Geography Joint Honours/Major Project

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Choose 40 credits from the list below.

Semester 1
GS31120

Applied Environmental Management

GS32020

Earth Observation from Satellites and Aircraft

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS32120

Sedimentary Environments

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

Blwyddyn Olaf Dewis agored

Choose 60 credits (level 3) from mathematics as advised by the department, subject to pre-requisites

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal