Cynlluniau Astudio

BSC Computer Science / Physical Geography [FG84]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
CS10220

Introduction to Computer Infrastructure

Semester 2

Blwyddyn 1 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 2
GS10520

Earth Surface Environments

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following modules. Choose your preferred language.

Semester 1
CC12020

Cyflwyniad i Raglennu

CS12020

Introduction to Programming

Semester 2
CC12320

Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol

CS12320

Programming Using an Object-Oriented Language

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following geography modules. Choose your preferred language.

Semester 1
DA11000

Byw gyda newid byd-eang

DA11520

Sut i Greu Planed

GS11000

Living with Global Change

GS11520

How to Build a Planet

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS11020

Living with Global Change

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following modules. Choose your preferred language.

Semester 1
CC24400

Python Gwyddonol

CS24400

Scientific Python

Semester 2
CC22120

Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd

CC24420

Python Gwyddonol

CS22120

Software Engineering

CS24420

Scientific Python

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following module. Choose your preferred language.

Semester 1
DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS22100

Level 2 Geography Tutorial

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS22110

Level 2 Geography Tutorial

Blwyddyn 2 Opsiynau

Choose 30 credits from the list below:

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

DA22810

Daearberyglon

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23510

The Frozen Planet

GS25210

Catchment Systems

Semester 2
DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

GS21010

Chemical Analysis of Natural Materials

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS22420

Geography Fieldwork

GS22810

Geohazards

Blwyddyn 2 Opsiynau

Choose 20 credits from the following, as advised by the computer science department.

Semester 1
CC21120

Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data

CS21120

Algorithm Design and Data Structures

CS27020

Modelling Persistent Data

Semester 2

Blwyddyn Olaf Craidd (10 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
CS31310

Agile Development and Testing

Semester 2

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

You must take the following module. Choose your preferred language.

Semester 1
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

GS34200

Geography Joint Honours/Major Project

Semester 2
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

GS34220

Geography Joint Honours/Major Project

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

You must take the following module. Choose your preferred language.

Semester 2
CC39620

Prosiect Byr

CS39620

Minor Project

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Choose 40 credits from the list below.

Semester 1
GS31120

Applied Environmental Management

GS32020

Earth Observation from Satellites and Aircraft

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS32120

Sedimentary Environments

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

Blwyddyn Olaf Dewis agored

Choose 30 credits as advised by the computer science department.

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal