Cynlluniau Astudio

BSC Sociology and Politics [LL32]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS15120

Understanding Sameness and Difference

Semester 2
GS14220

Place and Identity

GS16120

Key Concepts in Sociology

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Students must take the following modules. Choose between English medium (IP) and Welsh medium (GW).

Semester 1
GW12420

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd

GW12620

Y Tu ôl i'r Penawdau

IP12420

Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills

IP12620

Behind the Headlines

Semester 2
GW12920

Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain

IP12920

Politics in the 21st Century

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS23810

Quantitative Data Analysis

GS24220

Understanding (in)equality and (in)justice

Semester 2
GS25020

Introduction to Social Theory

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Students must take this core module in Politics. Choose your preferred language

Semester 1
GQ23920

Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw

IQ23920

People and Power: Understanding Comparative Politics Today

Semester 2

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Students must take this core module. Choose your preferred language.

Semester 1
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

GS20510

Researching People and Place

Semester 2

Blwyddyn 2 Opsiynau

Choose 40 credits from the following Politics options

Semester 1
IQ23720

Multiculturalism in Policy and Practice

Semester 2
GW20120

Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau

IP20120

International Relations: Perspectives and Debates

IP23820

The EU: Politics, Policies, Problems

Blwyddyn Olaf Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS31200

Sociology Dissertation

Semester 2
GS31240

Sociology Dissertation

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Students must choose 60 credits of Politics modules. Students may not register for year 3 variants of year 2 modules, which they have already studied. Up to 20 credits may be taken from appropriate modules offered elswhere in the University.

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal